Yhteystiedot

Ravitsemusosion vastuullinen tutkija:
ravitsemustieteen dosentti Maijaliisa Erkkola
Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos,
PL 66, 00014 Helsingin yliopisto
puh. 050 4160 389
s-posti: maijaliisa.erkkola@helsinki.fi

Ravitsemustutkimuksen koordinaattorit: ETM Helena Hauta-alus,
ETK Sonja Hakala ja ETK Charlotta Hyttinen
Helsingin yliopisto
puh. 050 416 0295
s-posti helena.hauta-alus@helsinki.fi

Allergiaosion vastuullinen tutkija:
ylilääkäri Mika Mäkelä,
Iho- ja allergiasairaala, HUS, PL 100 00029 HUS
puh. (09) 471 86305
s-posti: mika.makela@hus.fi