LILLA-päiväkodeille 2014

Tutkimuksessamme pilotoitava ”Ilmoitus erityisruokavalion tarpeesta päivähoidossa” –lomake on ollut käytössä LILLA-päiväkodeissa syksystä 2013 alkaen. Haluamme nyt uudelleen kartoittaa tutkimuspäiväkotien erityisruokavaliota noudattavien lasten määrän ja laadun.

Erityisruokavalioiden laadun ja määrän uusintakartoitus keväällä 2014
Tutkimuskoordinaattorimme vierailee päiväkodeissa maalis-huhtikuussa ja kerää tiedon päiväkodissa toteutettujen erityisruokavalioiden määrästä ja laadusta yhteistyössä keittiöhenkilökunnan ja päiväkodin johtajan kanssa. Vertaamalla uutta tietoa syksyllä 2012 ja alkuvuonna 2013 kerättyihin tietoihin pystymme arvioimaan, onko pilotoitavalla lomakkeella ollut vaikutusta erityisruokavaliota noudattavien lasten, erityisesti ruoka-allergisten lasten määrään ja välttämisruokavalioiden laajuuteen. Vierailun yhteydessä kysymme myös mielipidettänne ja käyttökokemuksia ”Ilmoitus erityisruokavalion tarpeesta päivähoidossa” –lomakkeesta. Tavoitteenamme on LILLA-päiväkotien käyttökokemusten pohjalta muokata valtakunnallisesti käytettävissä oleva lomake.

Päiväkodin ja keittiön henkilökunnan osuus kevään tutkimuskierroksella
Tutkimuskoordinaattori tapaa päiväkodin johtajan ja vierailee myös päiväkodin keittiössä. Erityisruokavalioiden kartoittamiseen ja pilotoitavan lomakkeen käyttökokemusten keräämiseen menee aikaa noin 60 minuuttia. Tapaamisajat sovitaan kunkin päiväkodin toiveiden mukaisesti. Osana tutkimusta pyydämme päiväkodin henkilökuntaa täyttämään vastaavan ruoka-allergioihin liittyvän kyselylomakkeen kuin keväällä 2013. Kyselylomake on yhden A4-liuskan mittainen ja sen täyttämiseen menee aikaa 5 – 10 minuuttia. Kysely kerätään nimettömänä, eikä tutkimuksesta raportoitaessa muutenkaan käytetä tunnistamisen mahdollistavaa tietoa.

Ruoka-allergisten lasten ruoankäyttötutkimus
Kevään tutkimuskierroksella pyydämme ruoka-allergisten lasten perheitä pitämään kirjanpitoa lapsen ruoankäytöstä kolmen vuorokauden (2 arkipäivää + 1 viikonlopun päivä) ajan. Tutkimukseen kutsutaan mukaan päiväkotinne kaikki ruoka-allergisten lasten perheet. Ruoankäyttötutkimuksen avulla selvitämme ruoka-allergisten lasten ruoankäyttöä ja ravinnonsaantia sekä uudistetun lomakkeen käyttöönoton mahdollista vaikutusta ruoka-allergisiksi ilmoitettujen lasten ruokavalion laatuun.

Tutkimukseen osallistuvien ruoka-allergisten lasten päivähoidossa tapahtuvan ruokailun osalta kirjanpidon tekee päiväkodin henkilökunta. Toimitamme teille tiedon tutkimukseen mukaan lähteneistä lapsista, joiden hoitoaikainen ruokailu kirjataan 2 päivän ajalta. Henkilökunta saa erilliset lapsikohtaiset ruokapäiväkirjapohjat (kirjanpitopäivät merkittyinä lomakkeisiin) sekä kirjanpito-ohjeet. Pyrimme varmistamaan, että hoitoaikaisen ruokailun kirjanpito ei rasita henkilökuntaa kohtuuttomasti. Tällä kertaa emme kerää ruoankäyttötietoa terveiltä verrokeilta, joten ruoankäyttötutkimukseen osallistuvien lasten määrä on huomattavasti vähäisempi kuin keväällä 2013. Kevään 2013 tutkimuskierrokselta saamamme palaute on ollut erittäin myönteistä.

Leave a Reply