7. kurssikerta: Omaa työskentelyä

Nyt koitti viimeisen kurssikerran aika ja tällä kertaa tehtävänä olikin hieman testailla, mitä kaikkea on jäänyt käteen. Kurssikerran aikana työskenneltiin itsenäisesti ja tuotettiin jonkinlainen oman valinnan mukainen kartta. Kolmesta vaihtoehdosta valitsin ensimmäisen, jossa oli tarkoitus luoda kartta tai karttasarja ja lisätä vähintään kaksi muuttujaa.

Kurssin tiedotusblogissa varoiteltiin, että varsinkin tiedon etsiminen voi olla haastavaa ja aikaa vievää, joten aloitin tilastojen ja paikkatietokantojen tutkimisen jo hyvissä ajoin, jotta voisin käydä läpi mahdollisimman paljon erilaisia vaihtoehtoa. Mielestäni erilaisten tilastojen tutkiminen oli hyvin mielenkiintoista, mutta päädyin lopulta tekemään kartan Helsingin alueelta ja vielä toisen suunnilleen samasta aihealueesta koko Suomen alueelta.

Löysin erinomaisen WFS-rajapinnan Helsingin kaupungin nettisivuilta. Tällä reitillä löysin URL-osoitteen, jonka avulla sain QGIS:ssä Helsingin peruspiirijaolla tehdyn pohjan kartalleni: Liikenne ja kartat > Paikkatietoaineistot > Avoimet paikkatiedot. Tämän jälkeen etsin sopivaa tilastotietoa ja päädyin saman nettisivun kautta Helsinki region infoshare – Avoimen datan palveluun. Kyseiseltä sivulta voi löytää useita erilaisia tilastotietoja niin Helsingistä kuin sen ympäryskunnistakin. Lisäksi haettavaa tietoa voi rajata ja itse valitsin aluksi haettaviksi tilastoiksi vain csv-muodossa olevia. Löysin aineiston Helsingissä turvattomuuttaa kokevien osuuksista peruspiireittäin vuodelta 2009. Latasin csv-tiedoston ja toin sen QGIS:iin “Add delimited text layer” -toiminnon avulla. Tämän jälkeen hyödynsin “Joins” -toimintoa. Kun sitten yritin tehdä karttaa, en saanutkaan vuoden 2009 tietoja koropleettikarttaan, koska arvot eivät olleetkaan lukuja vaan jostain syystä ne oli tulkittu johonkin muuhun muotoon. Huomasin, että myös Pinja oli kohdannut saman ongelman karttaansa tehdessään. Pienen pohdinnan jälkeen sain kuitenkin kartan tehtyä ja lähdin metsästämään toista tilastotietoa.

Olisin halunnut liittää Helsingin karttaani turvattomuuden kokemuksen lisäksi jonkinlaista rikosaineistoa. Siitä olisi voinut mahdollisesti huomata jonkinlaisia yhtäläisyyksiä. En kuitenkaan löytänyt mistään kuntajakoa tarkempaa jaottelua aiheesta, joten päädyin etsimään jotain muuta. Lopulta valitsin työttömyyden myöskin vuodelta 2009, jonka löysin Tilastokeskuksen StatFin-palvelusta. Muokkasin hieman aineistoa Excelissä, jonka jälkeen toin työttömyysasteen tiedot QGIS:iin ja siellä liitin ne karttaani numeroina, jotta tieto olisi mahdollisimman informatiivista ja selkeää. Tämän jälkeen muokkasin vielä legendan sopivaksi ja lisäsin pohjoisnuolen sekä mittakaavan.

Lopputulos näkyy kuvassa 1. Turvattomuuden kokemuksessa ja työttömyysasteessa on huomattavissa joitain yhtäläisyyksiä. Alueilla, joissa turvattomuutta koetaan verrattain paljon, on myös työttömyysaste suhteellisen korkea. Turvallisemmiksi koetuilla alueilla myös työttömyysaste on matalammasta päästä.

Kuva 1. Turvattomuuden kokemus ja työttömyysaste Helsingin peruspiireissä vuonna 2009.

Kun sain ensimmäisen kartan tehtyä, halusin vielä tehdä toisen kartan niin sanotusti samaan sarjaan. Päätin etsiä lisää rikostilastoja, joita yritin ensimmäiseenkin karttaan etsiä. Tällä kertaa tein kuitenkin jaon maakunnittain. Käytin Tilastokeskuksen rajapinnan maakunta-aineistoa pohjana ja lähdin etsimään mielenkiintoista esitettävää tietoa. Löysin Tilastokeskuksen sivuilta artikkeleita “Katsaus poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tulleeseen rikollisuuteen” eri vuosilta. Etsin eri vuosilta yhteisiä tekijöitä ja päädyin tekemään itse Excel-taulukot tapahtuneista pahoinpitelyistä/100 000 asukasta kohden vuosilta 2011 ja 2019. QGIS:n puolella laskin vuosien välillä tapahtuneen muutoksen ja tein saaduista luvuista kartan (kuva 2). Kartasta voi huomata, että pahoinpitelyt ovat kansallisella tasolla laskeneet muualla paitsi Ahvenanmaalla ja Kymenlaaksossa ne ovat nousseet. Karttaa tulkitessa myös Lapissa, Keski-Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla on voinut tapahtua nousua. Attribuuttitaulukosta tarkastetut tarkat luvut ovat Lappi 19, Keski-Suomi 14 ja Etelä-Pohjanmaa -13. Eli myös Lapissa ja Keski-Suomessa pahoinpitelyt ovat lisääntyneet.

Kuva 2. Pahoinpitelyrikoksissa tapahtuneet muutokset maakunnittain vuosina 2011-2019.

Viimeisen kurssikerran jälkeen oli todella kiinnostavaa tutkia muiden kurssilaisten blogeja, koska jokaisesta löytyi hyvin erilaisia, mielenkiintoisia ja oikein hienoja karttoja. Tähän asti olen ehtinyt katsomaan esimerkiksi Lotan, Helmin ja Sannan blogeja, joissa jokaisessa on hyviä esimerkkejä siitä, kuinka QGIS:iä voi hyödyntää monenlaisten karttojen luomiseen.

Nyt on siis kurssin viimeinenkin luento etäyhteyksin seurattu ja voin todeta, että olen oppinut paljon. Sainhan kuitenkin tehtyä nämäkin kaksi karttaa aivan omin voimin. Myös etäopetus on toiminut yllättävän hyvin, kun sain hiiren helpottamaan elämää ja kaksi konetta mahdollistivat ohjeiden tarkan seuraamisen Zoomin kautta.

Lähteet:

Korpi Sanna (2021) https://blogs.helsinki.fi/sakorpi/ (vierailtu 2.3.2021)

Lappalainen-Imbert Helmi (2021) https://blogs.helsinki.fi/laphelmi/ (vierailtu 2.3.2021)

Mattila Lotta (2021) https://blogs.helsinki.fi/lottmatt/ (vierailtu 2.3.2021)

Pikkarainen Pinja (2021) https://blogs.helsinki.fi/pinjapik/ (vierailtu 2.3.2021)

1.Katsaus poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tulleeseen rikollisuuteen. Helsinki, Tilastokeskus (2020) http://tilastokeskus.fi/til/rpk/2019/13/rpk_2019_13_2020-05-14_kat_001_fi.html (vierailtu 2.3.2021)

1. Katsaus poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tulleeseen rikollisuuteen . Helsinki, Tilastokeskus (2020) http://www.stat.fi/til/polrik/2011/polrik_2011_2012-04-02_kat_001_fi.html (vierailtu 2.3.2021)

Helsinki: Turvattomuutta kokevien osuudet peruspiireittäin 2003, 2006 ja 2009. Helsinki region infoshare (2020) https://hri.fi/data/fi/dataset/helsinki-turvattomuutta-kokevien-osuudet-peruspiireitt-2003-2006-ja-2009 (vierailtu 2.3.2021)

Paikkatietoaineistot, Helsinki (2020). https://www.hel.fi/helsinki/fi/kartat-ja-liikenne/kartat-ja-paikkatieto/Paikkatiedot+ja+-aineistot/avoimet+paikkatiedot/ (https://kartta.hel.fi/ws/geoserver/avoindata/wfs). (vierailtu 2.3.2021)

StatFin, Tilastokeskus. https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__oik__rpk__tiet/ (vierailtu 2.3.2021)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *