Kantalinnoitekartan ensimmäinen versio julkaistu / First version of the permanent fortification map published

Kantalinnoitteiden kartan ensimmäinen versio on nyt julkisesti tarkasteltavissa!  Kommentteja ja parannusehdotuksia otetaan mielellään vastaan. Seuraavaksi käynnistyy tutkimuksen yleinen joukkoistava kartoitusvaihe, johon toivotaan suuren yleisön osallistumista.

First version of the permanent fortifications (Fi. kantalinnoitteet) map has now been made publicly available! Comments and suggestions are welcome. Next will be launched the public crowdmapping phase, in which we hope that the general public will take part.

Kantalinnoitteet kartalla / Main permanent fortifications on the map

Projektin ensimmäinen vaihe lähestyy loppuaan, ja Mannerheim-linjan kantalinnoitteista pääosa on saatu kartalle – kartta tulee pian näille sivuille kaikkien saataville!

Hankkeen ensimmäinen tutkimusvaihe keskittyi kantalinnoitteiden kartoittamiseen ja niiden säilyneisyyden arviointiin. Lisäksi joitakin kenttälinnoitteita on kartoitettu niitä tavattaessa, erityisesti Summan ja Taipaleen alueella.

Tutkimusten seuraavassa kenttätyövaiheessa loppusyksystä 2018 ja keväällä 2019 keskitytään enemmän kenttälinnoitteiden kartoittamiseen ja kunnon arviointiin. Yleisö voi ottaa osaa toisen vaiheen kenttätöiden suunnitteluun merkitsemällä näillä sivuilla pian aukeavaan karttaan mielestään kiinnostavia ja säilyttämisen arvoisia kohteita, sekä antamalla palautetta kartoitetuista kantalinnoitteista, esimerkiksi kohdetiedoista tai sijaintitarkkuudesta. Lisäksi olette tervetulleita merkitsemään lisätietoja, kuten historiallisia tietoja, kommentteina kartoitettujen kohteiden yhteyteen.

Yleisökartat tulevat pian sivuille!

First phase of the project is nearing its end, and most of the main permanent fortifications of Mannerheim Line have been mapped – map of this work will appear soon on these pages!

First phase concentrated on mapping and evaluating the preservation of permanent fortifications (Fi. kantalinnoitteet). On top of this, some field fortifications, such as trenches and log-built dugouts, have been marked on the maps, especially in the Summa and Taipale sectors.

Second phase of the field research in late fall 2018 and spring 2019 will concentrate more on mapping and evaluating the preservation of field fortifications. Public can take part in the planning of the second phase by marking interesting sites on the crowdsourcing map that will soon appear on these pages. You are also welcome to give feedback on the mapped permanent fortifications, for instance, about the site information and locations. You can also mark extra information, such as historical information, as comments to the mapped sites.

Crowdsourcing maps are coming soon to the pages!

Field fortifications – overgrown trenches.