Protecting Mannerheim Line proceeds! / Mannerheim-linjan suojelu edistyy!

Our Russian collaborator, the director of the Military Museum of the Karelian Isthmus in Vyborg Bair Irincheev has just delivered his survey report of the Mannerheim Line localities suggested for protection as cultural heritage. Bair has combined to the authorities a list of nearly 50 key sites situated in the Leningrad Oblast that might be protected as cultural heritage. He has been promoting the protection and preservation of Mannerheim Line for the future generations since 2006 and is extremely happy that it is finally taking steps forward!

Bair is also very active in organizing clearing and maintenance camps for volunteers at Mannerheim Line sites, and has done great work in marking out and facilitating access to bunkers for instance in the Summa area, where Red Army broke through the Mannerheim Line in early February 1940.

 

Venäläinen yhteistyökumppanimme, Viipurissa sijaitsevan Karjalan kannaksen sotamuseon  johtaja Bair Irincheev on toimittanut inventointiraporttinsa kulttuuriperintönä suojeltavaksi ehdotetuista Mannerheim-linjan kohteista Leningradin oblastin alueella. Bair on koonnut listan lähes 50:stä merkittävästä kohteesta Mannerheim-linjalla kulttuuriperintöviranomaisille. Hän on promotoinut Mannerheim-linjan suojelua ja ylläpitoa tuleville sukupolville vuodesta 2006 ja on erittäin iloinen, että hanke vihdoin edistyy!

Bair on myös hyvin aktiivisesti järjestänyt talkoita, joissa vapaaehtoiset pitävät yllä Mannerheim-linjan kohteita ja raivaavat esimerkiksi bunkkereita kasvillisuudesta. Hän on tehnyt loistavaa työtä merkitsemällä esimerkiksi bunkkereita ja niiden raunioita maastoon ja edistäessään niiden saavuttamista, muun muassa Summan alueella, missä Puna-Armeija murtautui läpi Mannerheim-linjasta helmikuun alkupäivinä 1940.