Western part of Mannerheim Line protected in Russia!

Helsingin Sanomat newspaper told in a recent article on January 23, how our Russian partner the Military Museum of the Karelian Isthmus in Vyborg and its Director Bair Irincheev managed to get the key sites situated in the Leningrad Oblast on the western Karelian Isthmus protected as cultural heritage! This is a very important step for the preservation of Finnish wartime heritage left on the Russian side of the border, and will hopefully be extended in the future to cover also the eastern parts of Mannerheim Line.

Helsingin sanomat article about protection of the Mannerheim Line / Helsingin Sanomien artikkeli Mannerheimlinjan suojelusta.

 

Helsingin Sanomat kertoi tuoreessa artikkelissa 23.1., kuinka venäläinen yhteistyökumppanimme Karjalan kannaksen sotamuseon  ja sen johtaja Bair Irincheev ovat onnistuneet saamaan suojelupäätöksen Mannerheim-linjan Leningradin Oblastin puolella sijaitseville pääkohteille! Tämä on erittäin tärkeä edistysaskel suomalaisen sodanaikaisen kulttuuriperinnön suojelun kannalta Venäjän puolella ja tulee toivon mukaan kattamaan jatkossa myös Mannerheim-linjan itäisen osan esimerkiksi Taipaleen rintamaosalla.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *