Kantalinnoitekartan ensimmäinen versio julkaistu / First version of the permanent fortification map published

Kantalinnoitteiden kartan ensimmäinen versio on nyt julkisesti tarkasteltavissa!  Kommentteja ja parannusehdotuksia otetaan mielellään vastaan. Seuraavaksi käynnistyy tutkimuksen yleinen joukkoistava kartoitusvaihe, johon toivotaan suuren yleisön osallistumista.

First version of the permanent fortifications (Fi. kantalinnoitteet) map has now been made publicly available! Comments and suggestions are welcome. Next will be launched the public crowdmapping phase, in which we hope that the general public will take part.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *