Uusia asteikkoja käytössä

Moodleen on lisätty kaksi suomenkielistä vakioasteikkoa, joille olemme huomanneet olevan tarvetta. Asteikot ovat kaksiportaiset, sanalliset “hylätty, hyväksytty” ja “täydennettävä, hyväksytty”. Ne ovat käytettävissä kaikkien arvioinnin mahdollistavien aktiviteettien asetuksista Arviointi-pudotusvalikosta. Huomaa myös asteikkoihin liittyvät ohjeet Opettajan oppaassa.

Moodlesta on poistettu virheellisiä vakioasteikkoja

Huomasimme Moodlen ylläpidon toimesta, että viime keväänä käyttöön otettuun Moodlen versioon on vanhasta Moodlesta siirrettyjen kurssialueiden mukana siirtynyt vakioasteikkoja, joita ei ole tarkoitus olla tarjolla. Tällaisia asteikkoja ovat “1-3, hyväksytty/hylätty”, “1-5, hyväksytty/hylätty”, “Hyväksytty/täydennettävä” ja “1-5”. Asteikoista ensimmäinen antaa vaihtoehdot “hyväksytty, 3, 3-, 2.5, 2+,2… 1-, hylätty” eli vanhojen tutkintovaatimusten mukaiset arvot. Kahdessa ensimmäisessä asteikossa on lisäksi käytössä sekä numeerisia että sanallisia arvoja ja kolmessa ensimmäisessä asteikon suunta on vielä väärin päin. Neljäs asteikko on hämäävän lähellä Moodlen tarjoamaa pudotusvalikon vaihtoehtoa 5, mutta siitä puuttuu arvo 0. Näistä syistä johtuen Moodlen laskemat arvosanojen tunnusluvut eivät pidä paikkaansa.

Asteikot oli otettava pois Moodlesta, ettei niitä oteta käyttöön enemmillä kurssialueilla. Helpoin korjaus tuohon oli ylläpidon puolesta tehty vastaava kurssikohtainen asteikko, ja näin useimmille, varsinkin jo arvioiduille tehtäville onkin tehty. Käynnissä oleville kurssialueille, joilla on vielä arvioimattomia tehtäviä, kannattaa vaihtaa järkevämpi asteikko. Samoin jos käytetyn kurssialueen tehtäviä käyttää pohjana ensi lukuvuoden vastaavaa kurssia varten, asteikot kannattaa vilkaista kesällä kokonaisuudessaan kuntoon.

Moodlessa voi tehdä omia asteikkoja ja muokata olemassa olevia: Ylläpito-lohko -> Arvioinnit -> Asteikot -> Lisää uusi asteikko. Tällöin oleellista on luetella asteikon arvot pilkuilla erotettuina järjestyksessä heikoimmasta parhaaseen, esimerkiksi “riittämätön, heikko, välttävä, tyydyttävä, hyvä, kiitettävä, erinomainen”, jotta Moodlen laskemat keskiarvot menevät oikein päin. Jos tarvetta on numeeriselle asteikolle, esim. 0-5, kannattaa ko. tehtävän Arviointi-pudotusvalikosta valita 5. Samaan asteikkoon ei kannata laittaa sekä numeerisia että sanallisia arvoja, jos haluaa hyödyntää Moodlen tarjoamia tunnuslukuja kurssiarvosanan laskemisessa.

Lisää uusi asteikko -näkymässä on ?-painikkeen takana ohje, jota kannattaa hyödyntää. Myös Opettajien oppaaseen on tulossa ohjeita arviointiin liittyen.