Moodlessa käytetyt kielet: kyselyn tuloksia

Pyysimme huhtikuussa tämän blogin kautta vastauksia kyselyymme Moodlessa käytetystä kielestä. Vastauksia tuli 227. Kiitos kaikille vastanneille! Alle olemme keränneet lyhyen yhteenvedon kyselyn tuloksista.

Helsingin yliopistossa tarjotaan opetusta pääasiassa kolmella kielellä – suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi – siksi myös Moodle on kolmikielinen. Kyselyssämme halusimme saada myös tarkempaa tietoa siitä, miten paljon eri kieliä käytetään opetuksen suunnittelussa ja itse opetuksessa. Vastaajista suurimman osan äidinkieli oli suomi, ja oletetusti suomi oli myös yleisin opiskelu- ja opetuskieli. Kolmikielisessä yliopistossa kaikki kolme tarjottua kieltä ovat selkeästi kuitenkin tarpeellisia, kuten alla olevasta kuvasta näkyy: mikään tarjotuista kielistä ei ole selkeästi turha, vaikka ruotsia käytetään vaihtoehdoista vähiten.

Toisaalta tarjotut kolme kieltä myös riittävät valtaosalle mainiosti; lisäkieliä toivottiin odottamattoman vähäisesti. Ehdotetuista lisäkielistä osa oli maininnalla “olisi kiva”, ja yllättäen ulkomaalaiset opiskelijat erikseen kommentoivat, etteivät halua äidinkielistään käyttöliittymää, vaan haluavat yhteisen kielen muun kurssiyhteisön kanssa. Suosituin ehdotettu lisäkieli oli saksa, jota sitäkin toivoi vain kolme vastaajaa. Perusteluina oli vain harvoja kielenopetuksen tarpeita, ja koska toiveet olivat yksittäisiä, toistaiseksi Moodle pysyy kolmikielisenä.

Kyselyssämme selvitettiin myös kielen koettua vaikutusta suunnitteluun ja opetukseen. Näyttäisi siltä, että opettajat eivät välttämättä ajattele kieltä valitessaan, mikä on tai olisi paras vaihtoehto yhteisön (kurssin) kieleksi. Opettajat valitsevat kielen omien mieltymystensä mukaisesti ja ilmeisesti olettavat, että opiskelijat voivat sitten itse halutessaan vaihtaa kielen. Opiskelijat toisaalta pohtivat ehkä tarkemmin sitä, mitä kieltä käyttävät yhdessä muiden kanssa, vaikka oma kielivalinta olisikin toinen kuin yhteisössä käytetty kieli. Kielivalinnoista ja niiden vaikutuksesta yksilöön ja yhteisöön ei kyselyn vastauksista voi tässä vaiheessa vielä tehdä kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä, vastauksia pitää vielä analysoida tarkemmin. Tässä voisi olla myös jatkotutkimuksen paikka.

tämän merkinnän kirjoittivat Kristiina Karjalainen ja Anni Rytkönen

Millä kielillä käytät Moodlea?

Moodlea on mahdollista käyttää kolmella kielellä: suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Käytetty kieli – sekä tarjottujen kielivaihtoehtojen että kyseisissä kielissä käytettyjen käsitteiden ja ilmausten kautta – on käyttäjille oleellinen osa verkkoympäristön toimivuutta. Opettajien ja opiskelijoiden Moodlessa tekemät kielivalinnat eivät näy Moodlen tilastoissa, ja kielimieltymyksistä ja -prioriteeteista ei ole olemassa tietoa ollenkaan. Siksi halusimme toteuttaa kyselyn, jolla keräämme tietoa Moodlen kieliversioiden käytöstä Helsingin yliopistossa. Kerro meille, millä kielillä käytät Moodlea ja miten kieli ohjaa valintojasi! Kysely löytyy osoitteesta

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/26879/lomake.html

.

Vastausaikaa on 12.4. asti. Vastaamiseen menee noin 10 minuuttia.

Tuloksia käsitellään Moodle-kehittäjien MoodleMoot-tapaamiesssa pääsiäisviikolla, ja lisäksi tulokset julkaistaan tässä blogissa myöhemmin keväällä. Lisätietoja aiheeseen liittyen saat tarvittaessa Kristiina Karjalaiselta (@helsinki.fi).

Kiitos kaikille vastaajille! t. Kristiina ja Anni