Opettajan opas uudistui

Opettajan opasta uusittiin reilusti loppuvuoden aikana:

  • Ohjeissa on panostettu opettajan kurssisuunnittelun tukemiseen ja etukäteisvalmisteluihin, jotka verkkovälineitä käytettäessä ovat lähiopetusta oleellisemmat.
  • Sisällöt järjestettiin opettajan työskentelyprosessin mukaisesti ja pitkiä sivuja jaettiin useaksi pienemmäksi sivuksi
  • Oppaaseen tehtiin myös paljon uusia sisältöjä, mm. opettajilta kerättyjä kokemuksia ja esimerkkikursseja ideoita tuomaan.
  • Wikin tarjoamaa tekniikkaa hyödynnettiin automaattisen sisällysluettelon luomisessa ja avainsanoja lisättiin haluttujen sisältöjen löytymiseksi. Näin mahdolliset oppaan käyttötavat ja -tilanteet lisääntyivät.

Opettajan opas löytyy tutusta osoitteesta

https://wiki.helsinki.fi/display/moodle/Opettajan+opas.

Palautetta ja kehittämisideoita toivomme edelleen! Niitä saa mielellään antaa halutessasi anonyymisti verkkolomakkeella tai sähköpostitse osoitteeseen atk-oppimisymparistot@helsinki.fi.

Moodle-maikkojen miitti 27.5.

Kaipaatko ideoita ja uusia tuulia opetukseen? Tule tapaamaan muita Moodlen avulla opettavia ja kuulemaan hyvistä verkko-opetuksen käytännöistä ja ideoista sekä keskustelemaan kollegojen kanssa iltapäiväkahvin merkeissä. Moodle-maikkojen miitti järjestetään 27.5. klo 13.15-15.45 Metsätalon salissa 2, Unioninkatu 40 (2. krs.).

Helsingin yliopiston verkko-opettajat:

  • Katariina Ylinen ja Kalle Romanov (verkkotentit)
  • Santeri Huvinen (arviointi verkossa),
  • Kirsi Wallinheimo (toiminta Moodlessa pedagogisesta näkökulmasta opettajan/opiskelijan kokemana)
  • Aino-Maija Hiltunen (yliopistopedagoginen koulutus verkostossa) esittelevät oman opetuksensa toteutusmalleja ja kertovat mitkä asiat toimivat heidän kursseillaan hyvin.

Voit myös saada vinkkejä oman kurssisi kehittämiseen ja keskustella kollegojen kanssa verkko-opetuksesta ja -pedagogiikasta. Saat mukaasi myös verkkokurssin pedagogisen suunnittelun mallin, jonka avulla voit kehittää omaa (verkko)kurssiasi.

Tervetuloa!