Opettajan opas uudistui

Opettajan opasta uusittiin reilusti loppuvuoden aikana:

  • Ohjeissa on panostettu opettajan kurssisuunnittelun tukemiseen ja etukäteisvalmisteluihin, jotka verkkovälineitä käytettäessä ovat lähiopetusta oleellisemmat.
  • Sisällöt järjestettiin opettajan työskentelyprosessin mukaisesti ja pitkiä sivuja jaettiin useaksi pienemmäksi sivuksi
  • Oppaaseen tehtiin myös paljon uusia sisältöjä, mm. opettajilta kerättyjä kokemuksia ja esimerkkikursseja ideoita tuomaan.
  • Wikin tarjoamaa tekniikkaa hyödynnettiin automaattisen sisällysluettelon luomisessa ja avainsanoja lisättiin haluttujen sisältöjen löytymiseksi. Näin mahdolliset oppaan käyttötavat ja -tilanteet lisääntyivät.

Opettajan opas löytyy tutusta osoitteesta

https://wiki.helsinki.fi/display/moodle/Opettajan+opas.

Palautetta ja kehittämisideoita toivomme edelleen! Niitä saa mielellään antaa halutessasi anonyymisti verkkolomakkeella tai sähköpostitse osoitteeseen atk-oppimisymparistot@helsinki.fi.

One Reply to “Opettajan opas uudistui”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *