Moodlen opettajan opas uudessa paikassa

Kuten moni opettajan opasta käyttävä on jo varmasti huomannut, olemme alkuvuoden aikana siirtäneet Helsingin yliopiston omat Moodlen opettajan ohjeet uuteen paikkaan. Opasta on samalla päivitetty Moodlen uusimman 2.5 version mukaiseksi.

Siirron taustalla on tavoite, että kaikki suomenkieliset korkeakoulut ja muut Moodlea paljon hyödyntävät organisaatiot voivat jatkossa käyttää ja päivittää samaa opettajan ohjeistusta. Helsingin yliopiston opetusteknologiakeskus päivittää opasta jatkossakin ahkerasti, joten sieltä tulee löytymään myös HY:n omia ohjeistuksia. Ohjeen päivittäminen kulkee käsi kädessä Moodlen päivittämisen kanssa, jolloin ohje vastaa kulloinkin meillä käytössä olevaa Moodle-versiota entistä paremmin. Uuden paikan etuna on myös se, että voimme Moodlesta käsin linkittää ohjesivut oikeisiin kohtiin, kuten esimerkkikuvassa alla (keskustelualueen ohjeistus löytyy sivun alareunan linkistä keskustelualueella oltaessa):

moodle_ohjelinkki

Samasta paikasta löytyy myös kattavampi englanninkielinen Moodle-ohjeistus.

Opettajan opas löytyy nyt osoitteesta: http://docs.moodle.org/all/fi/Opettajan_opas 

Vanha opas on edelleen myös HY:n wikissä, mutta sen sivuilta on tehty uudelleenohjauksia uuteen oppaaseen, eikä sitä päivitetä enää. Kannattaa siis vaihtaa selaimen kirjamerkkehin / suosikkeihin oppaan uusi osoite.

Opas on linkitetty myös Moodlen “Ohjeita opettajille” lohkoon:

Moodle_ohjeetopettajille

Moodlessa käytetyt kielet: kyselyn tuloksia

Pyysimme huhtikuussa tämän blogin kautta vastauksia kyselyymme Moodlessa käytetystä kielestä. Vastauksia tuli 227. Kiitos kaikille vastanneille! Alle olemme keränneet lyhyen yhteenvedon kyselyn tuloksista.

Helsingin yliopistossa tarjotaan opetusta pääasiassa kolmella kielellä – suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi – siksi myös Moodle on kolmikielinen. Kyselyssämme halusimme saada myös tarkempaa tietoa siitä, miten paljon eri kieliä käytetään opetuksen suunnittelussa ja itse opetuksessa. Vastaajista suurimman osan äidinkieli oli suomi, ja oletetusti suomi oli myös yleisin opiskelu- ja opetuskieli. Kolmikielisessä yliopistossa kaikki kolme tarjottua kieltä ovat selkeästi kuitenkin tarpeellisia, kuten alla olevasta kuvasta näkyy: mikään tarjotuista kielistä ei ole selkeästi turha, vaikka ruotsia käytetään vaihtoehdoista vähiten.

Toisaalta tarjotut kolme kieltä myös riittävät valtaosalle mainiosti; lisäkieliä toivottiin odottamattoman vähäisesti. Ehdotetuista lisäkielistä osa oli maininnalla “olisi kiva”, ja yllättäen ulkomaalaiset opiskelijat erikseen kommentoivat, etteivät halua äidinkielistään käyttöliittymää, vaan haluavat yhteisen kielen muun kurssiyhteisön kanssa. Suosituin ehdotettu lisäkieli oli saksa, jota sitäkin toivoi vain kolme vastaajaa. Perusteluina oli vain harvoja kielenopetuksen tarpeita, ja koska toiveet olivat yksittäisiä, toistaiseksi Moodle pysyy kolmikielisenä.

Kyselyssämme selvitettiin myös kielen koettua vaikutusta suunnitteluun ja opetukseen. Näyttäisi siltä, että opettajat eivät välttämättä ajattele kieltä valitessaan, mikä on tai olisi paras vaihtoehto yhteisön (kurssin) kieleksi. Opettajat valitsevat kielen omien mieltymystensä mukaisesti ja ilmeisesti olettavat, että opiskelijat voivat sitten itse halutessaan vaihtaa kielen. Opiskelijat toisaalta pohtivat ehkä tarkemmin sitä, mitä kieltä käyttävät yhdessä muiden kanssa, vaikka oma kielivalinta olisikin toinen kuin yhteisössä käytetty kieli. Kielivalinnoista ja niiden vaikutuksesta yksilöön ja yhteisöön ei kyselyn vastauksista voi tässä vaiheessa vielä tehdä kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä, vastauksia pitää vielä analysoida tarkemmin. Tässä voisi olla myös jatkotutkimuksen paikka.

tämän merkinnän kirjoittivat Kristiina Karjalainen ja Anni Rytkönen

Opettajan opas uudistui

Opettajan opasta uusittiin reilusti loppuvuoden aikana:

  • Ohjeissa on panostettu opettajan kurssisuunnittelun tukemiseen ja etukäteisvalmisteluihin, jotka verkkovälineitä käytettäessä ovat lähiopetusta oleellisemmat.
  • Sisällöt järjestettiin opettajan työskentelyprosessin mukaisesti ja pitkiä sivuja jaettiin useaksi pienemmäksi sivuksi
  • Oppaaseen tehtiin myös paljon uusia sisältöjä, mm. opettajilta kerättyjä kokemuksia ja esimerkkikursseja ideoita tuomaan.
  • Wikin tarjoamaa tekniikkaa hyödynnettiin automaattisen sisällysluettelon luomisessa ja avainsanoja lisättiin haluttujen sisältöjen löytymiseksi. Näin mahdolliset oppaan käyttötavat ja -tilanteet lisääntyivät.

Opettajan opas löytyy tutusta osoitteesta

https://wiki.helsinki.fi/display/moodle/Opettajan+opas.

Palautetta ja kehittämisideoita toivomme edelleen! Niitä saa mielellään antaa halutessasi anonyymisti verkkolomakkeella tai sähköpostitse osoitteeseen atk-oppimisymparistot@helsinki.fi.

Opettaja, kerro tarina vaihdostasi Blackboardista Moodleen

Keräämme opetusteknologiakeskuksessa opettajien kokemuksia verkko-oppimisympäristöistä liittyen oppimisympäristön vaihtoon Blackboardista Moodleen. Kutsumme siksi teidät opettajat kertomaan omat tarinanne, miten oppimisympäristön vaihto tapahtui ja miltä se tuntui. Tavoitteenamme on hyödyntää tarinoita vertaiskokemusten, hyvien käytäntöjen ja ideoiden jakamisessa opettajien kesken tukien näin opetuksen kehittämistä. Toivomme myös, että tarinasi on käytettävissä mahdolliseen tutkimuskäyttöön, mistä johtuen tutkimuslupaa kysytään tarinan palautuksen yhteydessä.

Julkaisemme julkaisuluvan antaneiden opettajien tarinoita tai osia niistä vertaisesimerkkeinä ja ideoita tuomaan Opettajan oppaassa.

Palauta tarinasi elomakkeella. Voit kirjoittaa tekstin tuon vastauslomakkeen tekstikenttään tai tiedostoon, jonka palautat vastauslomakkeen liitteenä, ja jättää tarinasi joko nimettömänä tai nimelläsi varustettuna.

Haluamme kiittää vastaajia, joten arvomme kaikkien vastanneiden kesken 10 kpl kahden leffalipun pakettia Finnkinon teattereihin. Jos haluat osallistua arvontaan, täytä nimi- ja yhteystietosi lomakkeen lopussa. Tunnistetietoja ei julkaista tarinan yhteydessä ilman kirjoittajan suostumusta.

Palauta tarinasi viimeistään 31.8.2010.

Kaikista vastauksista kiittäen!

Anni ja Mari opetusteknologiakeskuksesta.