Ilmoittaudu Moodle-koulutuksiin!

Syyskaudella 2022 on tarjolla useita Moodle-koulutuksia. Koulutusten aiheet vaihtelevat perusteista syvällisempiin teemoihin. Koulutukset ovat etäkoulutuksia Zoomissa.

Koulutuksien lisätiedot ja ilmoittautumiset ovat henkilöstökoulutusjärjestelmä Suffelissa (käyttöohje Flammassa, vaatii kirjautumisen). Linkit Suffeliin löytyvät alta.

Elokuu:

Syyskuu:

Lokakuu:

Marraskuu:

Joulukuu:

Asteriskilla *-merkityissä koulutuksissa puoli tuntia koulutuksen lopusta on varattu kysymyksille.

Muista myös

Tilaa koulutus!

Jos tarjonnastamme ei löydy sopivaa koulutusta, ota yhteyttä moodle@helsinki.fi ja pyydä Moodle-tiimi pitämään tietoisku tai työpaja esimerkiksi koulutusohjelmanne tapaamiseen tai tiedekuntanne opetuksen kehittämispäivään!

Esimerkkejä Moodle-koulutuksista löydät alla olevasta kuvasta ja koulutusten kuvaukset Suffelista (vaatii kirjautumisen). Suffelissa klikkaa välilehteä “koulutusluettelo”.

 

Ilmoittaudu kevään Moodle-koulutuksiin!

Kevätlukukaudella on tarjolla useita Moodle-koulutuksia. Koulutuksien aiheet vaihtelevat Moodlen perusteista aktiviteettien syvällisempään läpikäyntiin ja arviointiin. Koulutukset toteutetaan webinaareina Zoomissa.

Moodle-koulutukset opettajille keväällä 2022

Koulutuksien lisätiedot ja ilmoittautumiset Suffelissa (Suffelin käyttöohje). Linkit Suffeliin löytyvät alta.

Tammikuu

Helmikuu

Maaliskuu

Huhtikuu

Toukokuu

Mahdolliset muut tulevat koulutukset päivitetään tähän listaan.

Muista myös

Tervetuloa!

Tilaa koulutus!

Jos tarjonnastamme ei löydy sopivaa koulutusta, ota yhteyttä moodle@helsinki.fi ja pyydä Moodle-tiimi pitämään tietoisku tai työpaja esimerkiksi oppiaineenne/koulutusohjelmanne tapaamiseen tai tiedekuntanne opetuksen kehittämispäivään!  Esimerkkejä Moodle-koulutuksista löydät Moodle- & MOOC-koulutuskokonaisuudesta (Flamma).

Ryhmävalinta: opiskelijat valitsevat itse ryhmänsä

Helsingin yliopiston Moodlessa ja MOOC-alustalla otettiin käyttöön tammikuun 2019 päivitysten yhteydessä usein toivottu ominaisuus: Ryhmävalinta. Ryhmävalinta-aktiviteetin avulla opiskelijat voivat valita oman ryhmänsä opettajan määrittelemistä ryhmistä. Ryhmille voi määrittää maksimikoon ja opiskelijoille voi sallia ilmoittautumisen useampaan ryhmään. Opiskelijalle voi myös sallia ryhmän muuttamisen myöhemmin. Ryhmävalinnalle voi ideoida monia käytännön sovelluksia. Alta löydät kolme esimerkkiä, joita opettajat ovat jo kursseillaan käyttäneet.

Ryhmävalinnan käyttöönotto

Määritä kurssille ensin ryhmät. Ryhmävalinnan voi lisätä tämän jälkeen klikkaamalla Lisää aktiviteetti tai aineisto –painiketta ja valitsemalla listasta Ryhmävalinta.

Katso tarkemmat ohjeet

Esimerkki 1: Harjoitusryhmät

Ryhmävalinta-aktiviteettia voi käyttää opiskelijoiden harjoitusryhmiin jakamisessa.

Näitä harjoitusryhmiä voi käyttää esimerkiksi ryhmäkeskustelussa määrittelemällä keskustelualueen asetuksiin erilliset ryhmät.

Esimerkki 2: Erilaajuiset kurssikokonaisuudet

Opettaja voi määritellä samalle kurssialueelle useita eri laajuisia kurssikokonaisuuksia ja jättää osan kurssin aktiviteeteista näkyville vain laajimman kurssikokonaisuuden valinneille.

Ryhmävalinta-aktiviteetissa näkyvät opettajan määrittämät ryhmien nimet. Opiskelijan tulee klikata valintaa haluamansa ryhmän kohdalla ja tallentaa valinta. Kuvan esimerkissä opettaja on määritellyt kurssille ryhmät 3 opintopisteen ja 5 opintopisteen laajuisia kursseja varten.

Opiskelijoiden valintojen mukaisesti kurssin aktiviteetit voi piilottaa tai näyttää Rajoita pääsy -asetuksella. Kuvan esimerkissä opettaja on määritellyt aktiviteetin näkymään vain laajemman 5 opintopisteen valinneelle ryhmälle.

Esimerkki 3: Kurssiosioiden näkyvyys

Kolmas hyvä esimerkki on kurssi, jossa opiskelija voi valita, näkeekö hän kaikki kurssin osiot kerralla vai opettajan määrittelemässä tahdissa.

Tällöin osioiden Rajoita pääsy -asetukseen voi käyttää rajoitusjoukkoa, jolloin näkyvyydelle voi asettaa useampia ehtoja.

Edellä kuvattua tapaa on käytetty mm. Learn Moodle Basics MOOC-kursseilla osoitteessa https://learn.moodle.net/.

Kuten kolmesta esimerkistä huomaa, ryhmien käyttämisen mahdollisuudet tulevat kasvamaan. Ennen kaikkea ryhmävalinta-aktiviteetti säästää opettajan aikaa, koska opiskelijat voivat ryhmittäytyä itse. Ryhmävalinta on hieman yksinkertaisempi käyttää kuin ryhmäavaimet ja ryhmävalinnan voi lisätä kurssille vielä opiskelijoiden rekisteröitymisen jälkeenkin.

Ryhmätoiminnot monipuolistuivat

Moodlessa on otettu käyttöön ryhmien käyttömahdollisuuksia lisäävä ryhmittely eli “ryhmien ryhmä”. Nyt voit jakaa kurssisi opiskelijat ryhmiin eri perusteilla (kuten “opintopiirit”, “ohjaajakohtaiset ryhmät”), muodostaa näistä ryhmäjaoista omat ryhmittelynsä ja hyödyntää eri ryhmittelyjä kurssialueesi eri aktiviteeteissa. Ryhmittelemällä kurssin osallistujia eri perusteilla voit tarjota heille monipuolisemmat työskentelymahdollisuudet eri ihmisten kanssa, ja suurilla kursseilla ryhmittely helpottaa ohjaajien työtä. Nyt voit myös rajata joihinkin aktiviteetteihin pääsyn koskemaan ainoastaan tiettyyn ryhmittelyyn (eli sen aliryhmiin) kuuluvia.

Ryhmittelyn käyttöstä kannattaa lukea kuvallinen ohje Opettajan oppaasta. Moodlessa kunkin ryhmittelyä tukevan aktiviteetin asetuksista löytyy Ryhmittely-asetuksesta online-helpit, joissa ryhmittelyä myös neuvotaan. Lisäksi ryhmien käyttöä käsitellään opetusteknologiakeskuksen järjestämissä Moodle-koulutuksissa.