Monthly Archives: February 2015

2. Kurssikerta: päällekkäiset koropleettikartat

Toisella kurssikerralla harjoittelimme teemakarttojen tekemistä MapInfo-työkalulla sekä kahden päällekkäisen teeman käyttöä. Tällaisten useampia päällekkäisiä teemoja sisältävien karttojen avulla voidaan helposti havainnollistaa toisiinsa liittyviä ilmiöitä ja niiden välistä korrelaatiota. Päällekkäisten koropleettikarttojen käyttöön liittyen oli lisäksi myös kotona luettava artikkeli, josta tuli … Continue reading

Posted in Sekalaista | Leave a comment