Hallitus ja toimihenkilöt

 

In English / for international students

MYY ry:ssä toimii tällä hetkellä kymmenhenkinen hallitus, joka koordinoi koko yhdistyksen toimintaa. Hallitus valitaan syksyisin sääntömääräisessä vaalikokouksessa, jossa jokaisella yhdistyksen varsinaisella jäsenellä on oikeus asettua ehdolle ja äänestää. Hallitus valitaan aina yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.


Hallitus 2021

 

Puheenjohtaja

Johtaa koko hallituksen työskentelyä. Hän valmistelee esityslistan hallituksen kokoukseen, kutsuu kokouksen koolle ja ilmoittaa siitä jäsenistölle. Kokouksissa hän johtaa myös puhetta sekä huolehtii tehtävien jakautumisesta tasaisesti.

Puheenjohtaja on selvillä Myyn toiminnan kokonaisuudesta ja pyrkii kehittämään toimintatapoja ja käytäntöjä. Hän myös edustaa MYYtä yhdessä muun hallituksen kanssa ja pitää yhteyttä ylioppilaskuntaan ja muihin järjestöihin.

Paula Hietanen

paula.hietanen[at]helsinki.fi

Varapuheenjohtaja 

On puheenjohtajan tavoin perehtynyt MYYn asioihin ja toiminnan kokonaiskuvaan, jotta voi tarpeen mukaan hoitaa kaikkia puheenjohtajan tehtäviä. Hän on myös puheenjohtajan henkinen tuki ja vastuun jakaja.

Niko Lehti

niko.lehti[at]helsinki.fi

 

 

Taloudenhoitaja

Hoitaa MYYn talousasioita, joista tärkeimpiä ovat kirjanpito, rahaliikenne, talouden seuranta sekä hallituksen pitäminen ajan tasalla taloustilanteesta.

Taloudenhoitaja myös suunnittelee MYYn vuosibudjetin yhdessä puheenjohtajan kanssa ja laatii tilinpäätöksen.

Sohvi Leminen

sohvi.leminen[at]helsinki.fi

 

Sihteeri

On kokouksissa paikalla, kirjaa muistiin kokouksissa käsitellyt asiat ja tehdyt päätökset sekä laatii kokouksen pöytäkirjan.

Hän myös julkaisee hyväksytyn pöytäkirjan jäsenistölle sekä laatii hallituksen päätöksien perusteella nakkilistat.

Oskari Pohjalainen

oskari.pohjalainen[at]helsinki.fi

Viestintävastaava

Ylläpitää MYYn sähköpostilistaa, nettisivuja, Facebookia ja Instagramia, sekä kokoaa tärkeät tapahtumat kuukausitiedotteeseen, joka julkaistaan eri medioissa.

Hän myös luo yhdessä toimintavastaavien kanssa mainoksia ja Facebook-tapahtumia MYYn toiminnasta.

Hän myös huolehtii MYY:lle lähetetyt kirjeet ja lehdet hallitukselle.

Mimosa Ingervo

mimosa.ingervo[at]helsinki.fi

Opintovastaava 

Hoitaa opetukseen ja opiskeluun liittyvää opiskelijoiden edunvalvontaa. Toimenkuvaan kuuluu opetuksen kehittäminen, lausuntojen kirjoittaminen, keskustelutilaisuuksien järjestäminen ja opintoasioista tiedottaminen.

Tiedottamista varten opintovastaava ylläpitää Ympäristötieteiden opintoasiat-ryhmää Facebookissa. Hän myös välittää tietoa opintoasioista hallitukselle ja pitää yhteyttä hallinnon opiskelijaedustajiin.

Henriikka Rokkonen

henriikka.rokkonen[at]helsinki.fi

Työelämävastaava

Huolehtii opiskelijoiden työelämävalmiuksien kehittämisestä. Hän on myös ajan tasalla verkostoitumismahdollisuuksista, työelämätapahtumista sekä työelämävalmiuksia kehittävistä toiminnasta.

Työelämävastaava toteuttaa myös yritysvierailuja ja työelämäiltoja.

Juulia Lehtinen

juulia.lehtinen[at]helsinki.fi

Jäsenvastaava

Jäsenistön, toimihenkilöiden ja kerhojen yhteyshenkilö hallituksessa. Välittää hallitukselle tietoa kerhojen tapahtumista ja toimihenkilöiden kuulumisista.

Jäsenvastaava huolehtii vapaaehtoisten aktiivien motivaatiosta ja jaksamisesta sekä toimihenkilöiden testamenteista, jotka toimitetaan jaettavaksi seuraavan vuoden toimihenkilöille.

Lea Fewer

lea.fewer[at]helsinki.fi

 

 

Tapahtumavastaava

Suunnittelee yhdessä toisen tapahtumavastaavan ja tapahtumatiimin kanssa MYYn tapahtumia ja toimintaa.

Tapahtumavastaavan jakaa tehtäviä ja vastuita tapahtumatiimille ja varmistaa, että tapahtumissa on riittävästi järjestäjiä.

Tapahtumavastaava huolehtii myös tilojen vuokrauksesta ja tapahtumien kuluista.

Pauliina Merta

pauliina.merta[at]helsinki.fi

Tapahtumavastaava

Suunnittelee yhdessä toisen tapahtumavastaavan ja tapahtumatiimin kanssa MYYn tapahtumia ja toimintaa.

Tapahtumavastaava jakaa tehtäviä ja vastuita tapahtumatiimille ja varmistaa, että tapahtumissa on riittävästi järjestäjiä.

Tapahtumavastaava huolehtii myös tilojen vuokrauksesta ja tapahtumien kuluista.

Jutta Pihlamo

jutta.pihlamo[at]helsinki.fi

Toimihenkilöt

 

Kuraattori

Kuraattori on tohtorin tutkinnon suorittanut, Helsingin yliopiston palveluksessa oleva henkilö, joka toimii yhdyshenkilönä Helsingin yliopiston ja Myyn välillä. Antaa henkistä tukea, kun maailmantuska on liian suuri.

Risto Willamo
Toiminnantarkastajat (varalla)

Tarkistavat tilit ja laativat toiminnantarkastuskertomuksen. Vaalikokouksessa valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja varahenkilöt.

Sonja Nalisvaara (Saku Suhonen) & Olga Lumijärvi (Minna Huovinen)
EXQ-vastaavat

Kokoavat ekskutiimin ja ovat vastuussa siitä ja vuosittaisen ekskun ideoimisesta ja järjestämisestä joka toisena vuonna kotimaahan ja toisena ulkomaille.

Kasper Mickos & Minna Huovinen
EXQ-tiimi

Osallistuu exqun järjestämiseen ekskuvastaavien kanssa.

Tuuli Ramos, Saku Suhonen, Mirko Riekkinen, Jenny Lindh, Tua Valtonen, Aino Tuominen, Jenna Hölttä, Mimosa Ingervo & Pauliina Merta
Tapahtumatiimi

Suunnittelee ja toteuttaa tapahtumia yhdessä toimintavastaavien kanssa.

Sini Ruohomäki, Lilja Leivo, Anni Honkanen, Miisa Pikkarainen, Eveliina Piispanen & Pinja Nenonen
Pöhinävastaavat

Pitää toiminnassa tapahtumatiimiä, joka mahdollistaa hyvien tapahtumien järjestämisen. Auttaa tarpeen mukaan esim. tapahtumapaikkojen koristelussa, siivouksessa, merkki-, ruoka- ja juomamyynnissä, tarjoilussa, roudaamisessa ja viihdyttämisessä.

Ulriikka Kaarna
Virvokevelho

Huolehtii, että tapahtumissa riittää myös alkoholitonta juotavaa.

Miisa Pikkarainen & Pauliina Merta
Master Chef

On vastuussa ruokatiimistä, joka suunnittelee, tekee hankinnat ja valmistaa tapahtumien ruokatarjoilut.

Volter Lukander
Ruokatiimi

Avustaa Master Chefiä kaikin tavoin.

Hannele Pudas, Saku Suhonen, Paula Hietanen & Tuuli Ramos
The unicorntiskaajavasarahai
Laulunjohtajat

Huolehtivat laulujen johtamisesta, sekä sitsikansan hillitsemisestä.

Niko Lehti
Leväperäisen päätoimittaja Jenny Lindh
Leviksen AD Mirko Riekkinen
Leviksen toimituskunta

Kirjoittaa, suunnittelee ja kuvittaa levistä yhdessä päätoimittajan ja AD:n kanssa.

Henriikka Rokkonen, Sini Ruohomäki & Kasper Mickos
Viinikisamestari

On vastuussa vapun kotiviinikilpailun säännöistä ja toteutuksesta. Usein toimii tapahtuman juontajana ja äänitorvena.

Niko Lehti & Sonja Naalisvaara
Yhdenvertaisuusvastaavat

Huolehtivat, että jokaisella yksilöllä on turvallinen ja hyvä olo MYYssä. Käyvät tapahtumatiimin kanssa läpi yhdenvertaisuusstrategian, tiedottavat jäsenistöä sen olemassaolosta ja valvovat sen toteutumista. Ylläpitävät palautemahdollisuuksia. Vastaavat myös turvallisen tilan periaatteiden toteutumisesta kertsillä.

Krista Koppelomäki & Mirko Riekkinen
Vimmojen puheenjohtaja Antti Jokelainen
Aikuisviihdevastaavat Jenny Lindh
Kasvisruokakerho
Klusterivastaavat Niko Lehti
Kertsivastaavat

Ovat yhteydessä Symbioosin ja SvNK:n kertsivastaaviin ja osallistuvat kertsin siivoustalkoisiin sekä värväävät sinne myyläisiä.

Minna Huovinen & Jenny Lindh
Loimuvastaavat

Kuuluvat Loimun opiskelijatoimikuntaan sekä tiedottavat jäsenistölle tärkeistä asioista ja Loimun tapahtumista.

Tarkistavat Myyn ja Loimun yhteistyösopimuksen ja tekevät siihen tarvittaessa korjausehdotuksia yhdessä hallituksen kanssa. Valvovat sopimuksen toteutumista. Rekrytoivat fukseja ja järjestävät yhdessä Loimun kanssa tutustumisillan.

Juulia Lehtinen
Kansainvälisyysvastaavat

Kv-vastaavat tiedottavat vaihto-opiskelumahdollisuuksista ja – tilaisuuksista. Edistävät kansainvälisyyttä MYYssä sekä pitävät yhteyttä MMYL ry:n ja Biosfäärin kv-vastaaviin.

Lea Fewer
Agronomiliittoedustaja

Hallitus valitsee hakemusten perusteella Myyn edustajan Agronomiliiton opiskelijavaliokuntaan kaksivuotiselle kaudelle.

Tarkistaa MYYn ja Agronomiliiton yhteistyösopimuksen ja valvoo sen toteutumista. Huolehtii Agronomiliiton tapahtumien näkyvyydestä MYYn viestinnässä.

Lisa Leinonen
Alumnitoimikunta

Pitää yhteyttä valmistuneisiin myyläisiin  ja pyrkii järjestämään alumni-tapahtumia.

Paula Hietanen
Biosfääri-yhdyshenkilö

Välittää kuulumisia MYYn ja Biosfäärin välillä sekä ylläpitää suhteita muihin Biosfäärin ainejärjestöihin. Värvää myyläisiä hakeutumaan Biosfäärin hallitukseen.

Niko Lehti
MMYL-yhdyshenkilö

Välittää kuulumisia MYYn ja MMYL ry:n välillä sekä ylläpitää yhteistyötä muiden MMYL ry:n alaisten ainejärjestöjen kanssa. Tiedottaa MMYL ry:n toiminnasta myyläisille.

Niko Lehti
Yhteiskunnallinen vuorovaikutus tiimi

Kannustavat ja rohkaisevat myyläisiä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Tiedottavat yhteiskunnallisesta keskustelusta, joka koskettaa etenkin myyläisiä, kuten keskustelut koulutus- ja ympäristöasioista. Järjestää yhteislähtöjä mielenosoituksiin ja organisoi tarvittaessa kannanottojen laatimista medioihin.

Niko Lehti & Lea Fewer
Luontoretkivastaavat

Suunnittelevat ja toteuttavat jäsenistölle luontoretkiä mm. kansallispuistoihin.

Ympäristövastaavat

Valvovat ympäristöstrategian toteutumista ja laativat ympäristötilinpäätöksen vuosikertomukseen. Toimivat ekskuilla ympäristövastaavina tai perehdyttävät ekskulle osallistuvan vastaavan. Yleisesti aktivoivat jäsenistön ympäristötietoisuutta. Tiedottavat erityisesti kaikille vastuuhenkilöille strategian olemassaolosta sekä sisällöstä ja pyrkivät tätä kautta varmistamaan, että ympäristöasiat otetaan huomioon kaikessa toiminnassa.

Niko Lehti & Paula Hietanen
Liikuntavastaavat

Liikuntavastaavat järjestävät jäsenistölle liikunnallista ja urheilullista toimintaa, tiedottavat urheilutapahtumista ja pitävät liikuntakerhoja aktiivisina.

Sini Ruohomäki, Miisa Pikkarainen, Anni Honkanen, Lilja Leivo, Kasper Mickos, Mimosa Ingervo & Jutta Pihlamo
Huispauskapteeni

Järjestää treenejä ja innostaa ihmisiä mukaan lentelemään.

Katarina Kaansalo
Taidekerhovastaava

Huolehtii myyläisten taiteellisuudesta järjestämällä esim. piirrustushetkiä kertsillä.

Urliikka Kaarna, Pinja Jääskeläinen & Vilhelmiina Järvinen
Erja- ja Kurja vastaavat

Huolehtivat elokuvailloista ja siitä, että myyläiset käyvät teattereissa, taidemuseoissa ja saavat aimo annoksen kulttuuria.

Fuksitoimikunta

 

Noora Kiviniemi, Jutta Pihlamo, Adalmiina Helttula, Pinja Nenonen & Silja Veikkolainen
Opintotiimi

 

Eveliina Piispanen & Jenna Hölttä
Historiikkivastaavat

 

Niko Lehti
Käsityökerhovastaavat

 

Olga Lumijärvi & Lea Fewer