Hallitus ja toimihenkilöt

MYY ry:ssä toimii tällä hetkellä 12 henkinen hallitus, joka koordinoi koko yhdistyksen toimintaa. Hallitus valitaan syksyisin sääntömääräisessä vaalikokouksessa, jossa jokaisella yhdistyksen varsinaisella jäsenellä on oikeus asettua ehdolle ja äänestää. Hallitus valitaan aina yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

 

Hallitus 2022

 

Puheenjohtaja
JUTTA PIHLAMO
JUTTA.PIHLAMO[AT]HELSINKI.Fi
JOHTAA KOKO HALLITUKSEN TYÖSKENTELYÄ.                      HÄN VALMISTELEE ESITYSLISTAN HALLITUKSEN KOKOUKSEEN, KUTSUU KOKOUKSEN KOOLLE JA ILMOITTAA SIITÄ JÄSENISTÖLLE. KOKOUKSISSA HÄN JOHTAA MYÖS PUHETTA SEKÄ HUOLEHTII TEHTÄVIEN JAKAUTUMISESTA TASAISESTI.
PUHEENJOHTAJA ON SELVILLÄ MYYN TOIMINNAN KOKONAISUUDESTA JA PYRKII KEHITTÄMÄÄN TOIMINTATAPOJA JA KÄYTÄNTÖJÄ. HÄN MYÖS EDUSTAA MYYTÄ YHDESSÄ MUUN HALLITUKSEN KANSSA JA PITÄÄ YHTEYTTÄ YLIOPPILASKUNTAAN JA MUIHIN JÄRJESTÖIHIN.
Varapuheenjohtaja
Mimosa ingervo
mimosa.ingervo[at]helsinki.fi
On puheenjohtajan tavoin perehtynyt MYYn asioihin ja toiminnan kokonaiskuvaan, jotta voi tarpeen mukaan hoitaa kaikkia puheenjohtajan tehtäviä. Hän on myös puheenjohtajan henkinen tuki ja vastuun jakaja. Lisäksi varapuheen johtaja toimii kertsi ja klusteri vastaavana.
Taloudenhoitaja
Emma Jussila
emma.jussila[at]helsinki.fi
Hoitaa MYYn talousasioita, joista tärkeimpiä ovat kirjanpito, rahaliikenne, talouden seuranta sekä hallituksen pitäminen ajan tasalla taloustilanteesta.
Taloudenhoitaja myös suunnittelee MYYn vuosibudjetin yhdessä puheenjohtajan kanssa ja laatii tilinpäätöksen.
Sihteeri
Amel Seddiki
amel.seddiki[at]helsinki.fi
On kokouksissa paikalla, kirjaa muistiin kokouksissa käsitellyt asiat ja tehdyt päätökset sekä laatii kokouksen pöytäkirjan.
Hän myös julkaisee hyväksytyn pöytäkirjan jäsenistölle sekä laatii hallituksen päätöksien perusteella nakkilistat.
Tiedottaja
Mikko Hakala
mikko.z.hakala[at]helsinki.fi
Ylläpitää MYYn sähköpostilistaa, nettisivuja, Facebookia ja Instagramia, sekä kokoaa tärkeät tapahtumat kuukausitiedotteeseen, joka julkaistaan eri medioissa.
Hän myös luo yhdessä toimintavastaavien kanssa mainoksia ja Facebook-tapahtumia MYYn toiminnasta.
Hän myös huolehtii MYY:lle lähetetyt kirjeet ja lehdet hallitukselle.
Opintovastaava 
Emmi Aivola
emmi.aivola[at]helsinki.fi
Hoitaa opetukseen ja opiskeluun liittyvää opiskelijoiden edunvalvontaa. Toimenkuvaan kuuluu opetuksen kehittäminen, lausuntojen kirjoittaminen, keskustelutilaisuuksien järjestäminen ja opintoasioista tiedottaminen.
Tiedottamista varten opintovastaava ylläpitää Ympäristötieteiden opintoasiat-ryhmää Facebookissa. Hän myös välittää tietoa opintoasioista hallitukselle ja pitää yhteyttä hallinnon opiskelijaedustajiin.
Työelämävastaava
Tiia-Roosa Kilpinen
tiia-roosa.kilpinen[at]helsinki.fi
Huolehtii opiskelijoiden työelämävalmiuksien kehittämisestä. Hän on myös ajan tasalla verkostoitumismahdollisuuksista, työelämätapahtumista sekä työelämävalmiuksia kehittävistä toiminnasta.
Työelämävastaava toteuttaa myös yritysvierailuja ja työelämäiltoja.
Jäsenvastaava
Silja Veikkolainen
silja.veikkolainen[at]helsinki.fi
Jäsenistön, toimihenkilöiden ja kerhojen yhteyshenkilö hallituksessa. Välittää hallitukselle tietoa kerhojen tapahtumista ja toimihenkilöiden kuulumisista.
Jäsenvastaava huolehtii vapaaehtoisten aktiivien motivaatiosta ja jaksamisesta sekä toimihenkilöiden testamenteista, jotka toimitetaan jaettavaksi seuraavan vuoden toimihenkilöille.
Tapahtumavastaavat
Erno uusitalo & Arttu-Kalle Örmälä
erno.uusitalo[at]helsinki.fi
arttu-kalle.ormala[at]helsinki.fi
Tapahtumavastaavat suunnittelee yhdessä toisen tapahtumavastaavan ja tapahtumatiimin kanssa MYYn tapahtumia ja toimintaa.
Tapahtumavastaavan jakaa tehtäviä ja vastuita tapahtumatiimille ja varmistaa, että tapahtumissa on riittävästi järjestäjiä.
Tapahtumavastaava huolehtii myös tilojen vuokrauksesta ja tapahtumien kuluista.
Sponsorivastaava
Juulia Lehtinen
juulia.lehtinen[at]helsinki.fi
Hankkii sponsoreita tukemaan MYYn toimintaa. Mahdollistaa mm. palkintoja tapahtumiin ja pitää toimintaan osallistumisen kulut pieninä.
Yleisjäsen
Lilja Leivo
lilja.leivo[at]helsinki.fi
Yleisjäsen auttaa siellä missä apua tarvitaan eniten. Auttaa kaikkia tarvittaessa!

 

 

Toimihenkilöt 2022

 

Kuraattori – Risto Willamo
Kuraattori on tohtorin tutkinnon suorittanut, Helsingin yliopiston palveluksessa oleva henkilö, joka toimii yhdyshenkilönä Helsingin yliopiston ja MYYn välillä. Antaa henkistä tukea, kun maailmantuska on liian suuri.

 

Toiminnantarkastajat (varalla)
Paula Hietanen (Saku Suhonen) & Niko Lehti (Olga Lumijärvi)
Tarkistavat tilit ja laativat toiminnantarkastuskertomuksen. Vaalikokouksessa valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja varahenkilöt.

 

EXQ-vastaavat – Nina Pelkonen & Jenny Lindth
Kokoavat ekskutiimin ja ovat vastuussa siitä ja vuosittaisen ekskun ideoimisesta ja järjestämisestä joka toisena vuonna kotimaahan ja toisena ulkomaille.
EXQ-tiimi
Tiia Suninen, Saku Suhonen, Hannele Pudas, Viivi Isotalo, Sohvi Leminen, Paula Hietanen, Jannika Niemelä, Essi Kaila, Sanni Kouhia & Tiia-Roosa Kilpinen
Osallistuu exqun järjestämiseen ekskuvastaavien kanssa.

 

Tapahtumatiimi
Essi Kaila, Elsa Virolainen, Tiia-Roosa Kilpinen, Viivi Isotalo, Nestori Tähtinen, Julia Honkanen, Veera Aalto, Severiina Huotari & Jenni Leinonen.
Suunnittelee ja toteuttaa tapahtumia yhdessä toimintavastaavien kanssa.
Pöhinävastaava – Eeva Juselius
Pitää toiminnassa tapahtumatiimiä, joka mahdollistaa hyvien tapahtumien järjestämisen. Auttaa tarpeen mukaan esim. tapahtumapaikkojen koristelussa, siivouksessa, merkki-, ruoka- ja juomamyynnissä, tarjoilussa, roudaamisessa ja viihdyttämisessä.

 

MasterChef – Anna Westeling & Heidi Färm
On vastuussa keittiötiimistä, joka suunnittelee, tekee hankinnat ja valmistaa tapahtumien ruokatarjoilut.
Keittiötiimi
Niko Lehti, Volter Lukander, Antti Jokelainen, Jannika Niemelä & Sanni Kouhia
Avustaa MasterChefiä kaikin tavoin.

 

Laulunjohtajat – Niko Lehti & Viivi Isotalo
Huolehtivat laulujen johtamisesta, sekä sitsikansan hillitsemisestä.

 

Leväperäisen päätoimittaja – Sohvi Leminen
Leväperäisen AD – Lilja Leivo

 

Viinikisamestari(t) – Sonja Naalisvaara, Niko Lehti & Paula Hietanen
On vastuussa vapun kotiviinikilpailun säännöistä ja toteutuksesta. Usein toimii tapahtuman juontajana ja äänitorvena.

 

Yhdenvertaisuusvastaavat – Mikko Hakala & Tiia Suninen
Huolehtivat, että jokaisella yksilöllä on turvallinen ja hyvä olo MYYssä. Käyvät tapahtumatiimin kanssa läpi yhdenvertaisuusstrategian, tiedottavat jäsenistöä sen olemassaolosta ja valvovat sen toteutumista. Ylläpitävät palautemahdollisuuksia. Vastaavat myös turvallisen tilan periaatteiden toteutumisesta kertsillä.

 

Vimmojen puheenjohtaja – Markus Lauha
Aikuisviihdevastaava – Noora Kiviniemi
Klusterivastaava – Mimosa Ingervo
Kertsivastaavat – Mimosa Ingervo
Ovat yhteydessä Symbioosin ja SvNK:n kertsivastaaviin ja osallistuvat kertsin siivoustalkoisiin sekä värväävät sinne myyläisiä.

 

Loimuvastaavat – Juulia Lehtinen
Kuuluvat Loimun opiskelijatoimikuntaan sekä tiedottavat jäsenistölle tärkeistä asioista ja Loimun tapahtumista.
Tarkistavat MYYn ja Loimun yhteistyösopimuksen ja tekevät siihen tarvittaessa korjausehdotuksia yhdessä hallituksen kanssa. Valvovat sopimuksen toteutumista. Rekrytoivat fukseja ja järjestävät yhdessä Loimun kanssa tutustumisillan.

 

Kansainvälisyysvastaavat – Silja Veikkolainen
KV-vastaavat tiedottavat vaihto-opiskelumahdollisuuksista ja – tilaisuuksista. Edistävät kansainvälisyyttä MYYssä sekä pitävät yhteyttä MMYL ry:n ja Biosfäärin kv-vastaaviin.

 

Agronomiliittoedustaja 2020-2022 – Lisa Leinonen
Hallitus valitsee hakemusten perusteella MYYn edustajan Agronomiliiton opiskelijavaliokuntaan kaksivuotiselle kaudelle.
Tarkistaa MYYn ja Agronomiliiton yhteistyösopimuksen ja valvoo sen toteutumista. Huolehtii Agronomiliiton tapahtumien näkyvyydestä MYYn viestinnässä.

 

Alumnitoimikunta – Paula Hietanen
Pitää yhteyttä valmistuneisiin myyläisiin  ja pyrkii järjestämään alumni-tapahtumia.
Alumnikerho – Miiro Jääsenkeläinen
Pitää yhteyttä myyläisiin yli vuosikurssien. Kerran myyläinen, aina myyläinen <3

 

Yhteiskunnallinen vuorovaikutuksen vastaava – Mikko Hakala
Kannustavat ja rohkaisevat myyläisiä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Tiedottavat yhteiskunnallisesta keskustelusta, joka koskettaa etenkin myyläisiä, kuten keskustelut koulutus- ja ympäristöasioista. Järjestää yhteislähtöjä mielenosoituksiin ja organisoi tarvittaessa kannanottojen laatimista medioihin.

 

Luontoretkivastaavat
Emmi Aivola, Sini Ruohomäki, Niko Lehti, Jasmin Paani, Henriikka Rokkonen ja Miisa Pikkarainen
Suunnittelevat ja toteuttavat jäsenistölle luontoretkiä mm. kansallispuistoihin.

 

Ympäristövastaava – Mimosa Ingervo
Valvovat ympäristöstrategian toteutumista ja laativat ympäristötilinpäätöksen vuosikertomukseen. Toimivat ekskuilla ympäristövastaavina tai perehdyttävät ekskulle osallistuvan vastaavan. Yleisesti aktivoivat jäsenistön ympäristötietoisuutta. Tiedottavat erityisesti kaikille vastuuhenkilöille strategian olemassaolosta sekä sisällöstä ja pyrkivät tätä kautta varmistamaan, että ympäristöasiat otetaan huomioon kaikessa toiminnassa.

 

Liikuntavastaavat Lea Fewer & Aleksandra Reunanen
Liikuntavastaavat järjestävät jäsenistölle liikunnallista ja urheilullista toimintaa, tiedottavat urheilutapahtumista ja pitävät liikuntakerhoja aktiivisina.

 

Taidekerhovastaavat – Ulriika Kaarna, Pinja Jääskeläinen & Vilhelmiina Järvinen
Huolehtii myyläisten taiteellisuudesta järjestämällä taiteellista toimintaa.

 

Erja- ja Kurja vastaavat – Aleksandra Reunanen & Sini Ruohomäki
Huolehtivat elokuvailloista ja siitä, että myyläiset käyvät teattereissa, taidemuseoissa ja saavat aimo annoksen kulttuuria.

 

Opiskelijaedustajat – Matti Myllynen, Henriikka Rokkonen, Jenny Lindh ja Ia Hyttinen

 

Käsitykerhovastaavat – Olga Lumijärvi & Lea Fewer