Jäseneksi?

Kuka voi liittyä jäseneksi? 

Kuka tahansa voi liittyä MYY ry:n jäseneksi. Jäsenet kuitenkin luokitellaan kahteen kategoriaan: varsinaisiin jäseniin ja ulkojäseniin. Hallitus tai yhdistyksen kokous hyväksyy uudet jäsenet.

Varsinainen jäsen  Henkilö, joka opiskelee pää- tai sivuaineenaan ympäristötieteitä. Varsinaisella jäsenellä on puhe- ja äänioikeus yhdistyksen kokouksissa, puheoikeus hallituksen kokouksissa sekä oikeus asettua ehdolle yhdistyksen hallitukseen ja toimihenkilöiksi.

Ulkojäsen Henkilö, joka on kiinnostunut ympäristötieteistä. Ulkojäsenellä on varsinaisen jäsenen oikeudet ja velvollisuudet, mutta hänellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa, eikä häntä voida valita hallitukseen.

Liittyminen

Liittyminen varsinaiseksi jäseneksi tapahtuu tämän e-lomakkeen kautta. (Maksuohjeet ovat sen yhteydessä).

Ulkojäseneksi voit liittyä ottamalla yhteyttä hallitukseen sähköpostilla (myy-hallitus[at]helsinki.fi) ja maksamalla jäsenmaksun.

Mitä jäsenyys maksaa?

Jäsenmaksu on 10 euroa ja se on kertaluontoinen. Sitä ei siis tarvitse maksaa vuosittain uudestaan.

Hintaan sisältyy:   

  • haalarimerkki
  • oikeus MYY ry:n haalareihin
  • Ilmainen kahvi/tee biokeskus 3:n kerhohuoneella
  • etusija ekskuille, sitseille, Karkkilaan ja muihin osallistujamäärältään rajoitettuihin tapahtumiin
  • Alennettuja hintoja maksullisista tapahtumista ja esim. MYY:n laulukirjasta

Mihin jäsenmaksut käytetään?

Jäsenmaksuilla katetaan jäsenistömme toiminnan kuluja, kuten tapahtumien järjestyskuluja!