Y-kandi

Y-kandi eli Ympäristötieteiden kandidaatin koulutusohjelma

Ympäristötieteiden kandidaatin koulutusohjelma on laaja-alainen koulutusohjelma, josta valmistutaan luonnontieteiden kanditaatiksi (LuK). Maisterivaiheessa Ympäristötieteiden kandidaatin koulutusohjelmaa Helsingissä opiskelevalla opiskelijalla on useampi suuntautumisvaihtoehto ja hän valmistuu valinnasta riippuen joko Bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnasta (BYTDK) tai Maa- ja metsätaloudellisesta tiedekunnasta (MMTDK) maisteriksi. Suuntautumisvaihtoehtoja on seuraavasti: Ympäristömuutos ja -politiikka (BYTDK), mikrobiologia (MMTDK), maaperä- ja ympäristötiede (MMTDK), agroekologia eli kasvintuotantotieteet (MMTDK) sekä agroteknologia eli maatalouden ympäristöteknologia (MMTDK).

 

Tutkinnon rakenne:

Ympäristötieteiden koulutusohjelmassa opiskellaan ympäristökysymyksiin liittyviä tieteenaloja. Opiskelija oppii perusasiat ekosysteemien toiminnasta, aineiden kierroista ja ilmakehän sekä maa- ja vesiekosysteemien vuorovaikutuksista. Vaikka ympäristötieteiden opetus aloitetaan luonnontieteellisistä perusasioista, niitä käsitellään koko koulutuksen ajan yhteydessä ihmisen toimintaan. Ympäristötieteissä tarvittavaa erikoisosaamista voi hankkia valitsemalla sivuaineen, jonka avulla opiskelija voi erikoistua esim. ilmastonmuutoksen, kaupungistumisen, metsien käytön tai maatalouden tutkimukseen, tai yhteiskuntatieteiden, taloustieteiden tai tiettyjen menetelmien osaajaksi. Koulutusohjelmassa on lisäksi opintoja, joissa kehität tieteellistä ajattelua ja kriittisyyttä sekä asiantuntijuuteen liittyvää viestintä- ja kielitaitoa.

Lisätietoa: https://blogs.helsinki.fi/ymparistotieteet/