Jäsenyys

NEFA-Helsinki toivottaa tervetulleeksi kaikki uudet (ja vanhat) jäsenet! Maksamalla jäsenmaksusi tuet pienen ainejärjestömme toimintaa.

Jäsenmaksun maksaminen

Hinnat: 4 €/lukuvuosi tai 15 €/7 vuoden pitkäaikaisjäsenyys
Pitkäaikaisjäsenyyttä suositellaan lämpimästi!

1) Maksa jäsenmaksu NEFA:n pankkitilille

Saaja: NEFA-Helsinki ry
Tilinumero: FI65 8000 1600 8369 60 (Danske Bank)
Viite: 1119

2) Lähetä seuraavat tiedot sähköpostitse NEFA:n taloudenhoitajalle (riku-eemeli.snicker(at)helsinki.fi)

  • Kotipaikka
  • Opintosuunta/pääaine
  • Opintojen aloittamisvuosi
  • Maksettu summa

***

NEFA:n sähköpostilistalla tapahtuu suurin osa tiedonkulustamme, kuten ilmoittaminen hallituksen kokouksista, työmahdollisuuksista sekä järjestön tai yliopiston muista tapahtumista ja tilaisuuksista! Sähköpostilistan tilaus kannattaa liittää sellaiseen sähköpostiosoitteeseen, jota käyt lukemassa aktiivisesti. Katso ohjeet sähköpostilistalle liittymiseen Yhteystiedot -sivulta.

_________________________________________________________________________

NEFA-Helsinki welcomes all new (and old) members! By paying your membership fee, you support the activities of our small subject organization.

Payment of membership fee

Prices: 4 € / academic year or 15 € / 7-year long-term membership

Long-term membership is highly recommended!

1) Pay the membership fee to NEFA’s bank account

Recipient: NEFA-Helsinki ry
Account number: FI65 8000 1600 8369 60 (Danske Bank)
Reference: 1119

2) Email the following information to the NEFA Treasurer (riku-eemeli.snicker(at)helsinki.fi)

  • Domicile
  • Field of study / major
  • Year of commencement of studies
  • Paid amount

***

Most of our information flows on NEFA’s mailing list, such as announcing board meetings, job opportunities, and other events and occasions at the organization or university! It’s a good idea to link your email list to an email address that you’re actively reading. See the Contact Us page (Yhteystiedot) for instructions on joining the email list.