Järjestölehti Napakaira

Napakaira on NEFA-Helsinki ry:n lehti. Lehti on matalan kynnyksen mahdollisuus kokeilla journalistisia siipiään, ilmaista ajatuksiaan tai kertoa opinnäytetöistään. Napakaira 1/2018 valittiin HYY:n järjestölehtikilpailun voittajaksi vuonna 2018.

Uusin verkkojulkaisu: https://issuu.com/napakaira

Aikaisempien vuosien lehdet ovat luettavissa lehtiarkistossa.

Napakaira käsittelee ajankohtaisia aiheita ja tapahtumia kulttuurintutkimuksen ja kansanperinteen opiskelijoiden näkökulmasta. Vuosikymmenten vieriessä metodit ja kiinnostuksen kohteet ovat vaihdelleet radikaalisti uusien suuntausten ja ajatusmaailmojen noustessa pinnalle. Napakairasta on itsessään tullut sitä elävää perinnettä, jota sen tekijät ovat innokkaasti tutkineet.

Vuonna 1970 perustetun ainejärjestön virallinen Nefa-Tiedote ilmestyi ensimmäisen kerran nimellä Napakaira vuonna 1978, jonka jälkeen se on nähnyt erilaisia kukoistuksen ja hiljaiselon kausia: joskus aktiiviset opiskelijat ovat painaneet neljä numeroa vuodessa, joskus kokonaiset vuosikurssit ehtivät valmistua maistereiksi saamatta hypistellä uunituoretta Napakairaa käsissään. 2010-luvulla lehti on elänyt hiljaiseloa, kunnes se elvytettiin vuonna 2016.

Vuosina 20162017 Napakairan päätoimittajana toimi Toni Saarinen. Molempina vuosina julkaistiin kaksi numeroa niin painetussa kuin digitaalisessa muodossa. Julkaisuissa esiteltiin folkloristiikan ja kansatieteen nykyisten tutkimusten laajaa skaalaa, vanhojen Napakairojen kansitaidetta, modernia kansanperinteen käyttöä, meemejä, some-historiaa IRC-Gallerian muodossa, Suomen historiaa – ja paljon muuta!

Vuosina 2018–2020 Napakairan päätoimittajana toimi Veera Kujansuu. Vuonna 2018 ilmestyi kaksi Napakairaa, joissa teemoina olivat sosiaalinen media, nykypäivä vs. eilispäivä, katoava kansanperinne sekä kulttuurintutkija työelämässä. Vuodesta 2019 alkaen Napakaira on ilmestynyt kerran vuodessa. Syksyllä 2019 julkaistusta lehdestä muodostui harvinaisen monipuolinen kokonaisuus, mistä kiittäminen on eri opintosuuntia ja kiinnostuksen kohteita edustavia kirjoittajia. Vuonna 2020 julkaistun 50-vuotisjuhlanumeron artikkelit linkittyivät ihmisen ja luonnon vuorovaikutukseen, kuolemaan ja rakkauteen sekä päivänpolttaviin kysymyksiin aina salaliittoteorioista mielenkiintoa herättäneisiin sukupuolirepresentaatioihin ja isopyörän myllertämään yliopistoon.

Vuonna 2021 Napakairaa päätoimitti Peppi Kääpä ja lehti ilmestyi alkusyksystä 2021.

Vuonna 2022 Makaaberi-teemaista Napakairaa päätoimitti Roope Kotiniemi ja lehti ilmestyi marraskuussa 2022.

Vuonna 2023 Napakairaa oli toimittamassa suuri joukko uusia toimitustiimiläisiä päätoimittajanaan Roope Kotiniemi. Julkistustilaisuutta vietettiin 1.12.2023.


Artikkeli- ja kuvitustarjoukset, kyselyt ja mainostus julkaisussa: Päätoimittaja Eemi Snicker (2024) eemi.snicker(at)helsinki.fi

Katso ohjeet aineiston lähettämiseen.