Johtavan rehtorin puheenvuoro

Tapio Lahtero tiivisti 15.3. Oppiva yhteisö –projektin pääperiaatteet seuraavasti:

Rakennamme yhteisöllisyyttä koulun sisälle ja koulun ja lähiympäristön välille. Yhteisöllisyys muodostuu osallisuudesta ja mahdollisuudesta vaikuttaa.

Yhteisöllisyys vaatii kuitenkin aina yhteisen historian, eli vanhasta ja hyvin toimivasta ei ole tarpeen luopua. Ei ole siis syytä pelätä, että kaikki vanha häviää uuden myötä.

Yhteisöllisyys voi toimia myös hetkellisinä ja paikallisina yhteistyön muotoina, kuten esimerkiksi Oppiva yhteisö –projektissa, kun tehdään erilaisia yhteistyökokeiluja erilaisten yhteistyökumpaneitten kanssa.

Oppilaat, huoltajat ja harjoittelijat ovat keskeinen osa yhteisöämme, ja on tärkeätä, että kaikki nämä ryhmät ovat mukana keskustelussa, kuten torstaina 15.3.

Kiperiä kysymyksiä

Oppiva yhteisö -projektin yhteisessä startissa tiistaina 15.3. käytettiin keskustelun tukena Todaysmeet-verkkoalustaa. Alustalle lähetetyistä kommenteista on koottu alla oleva lista kiperiä kysymyksiä, jotka oleellisesti liittyvät Oppiva yhteisö -projektin etenemiseen ja kehittämiseen. Keskustelua voi jatkaa kommenteissa.

Keskeiset kysymykset todaysmeetistä OY-startista:

 • Miten yhteistyö opettajien kesken saadaan sujumaan? Mistä löytyy aika yhteissuunnitteluun?
 • Onko kaikki vanha ja perinteinen heikkoa?
 • Yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden ristiriita. Kuka vastaa oppimisesta?
 • Koulun tilat osittain esteenä muutokselle.
 • Miten herättää intohimo ja kiinnostus, miten houkutella mukaan?
 • Syntyykö yhteisöllisyys aina yhteisössä?
 • Projektin tavoitteiden kristallisointi – ettei tehdä vain tekemisen vuoksi, oppiminen keskiössä.
 • Millainen silta saadaan aikaan Norssin päivään?
 • Tuleeko follow-up?
 • Voisiko olla hyödyllistä, että opiskelijat olisivat mukana projektin suunnittelussa?

Suunnitelmat nousukiidossa!

Kuluneen viikon aikana ryhmät ovat tavanneet yhteistyökumppaneitaan ja opeapuja ja Oppiva yhteisö -päivän pajojen suunnittelu on päässyt hyvään vauhtiin ja ideat mahtavaan lentoon.

Ryhmät laativat omalle pajalleen nimen ja mainoslauseen, jonka perusteella oppilaat/opiskelijat ilmoittautuvat sähköisesti ryhmiin 30.3. Nimi voi kuitenkin olla myös sama, minkä Oppiva yhteisö -ryhmä on alustavasti antanut. Jokaiseen pajaan mahtuu n. 15 oppilasta/opiskelijaa.

 • Harjoittelijat laativat pajastaan lyhyen suunnitelman ja lähettävät sen Kaisu Otsamolle (kaisu.otsamo(at)helsinki.fi), Hannele Parvialalle (hannele.parviala(at)helsinki.fi) sekä omalle mentorilleen.

Suunnitelmassa on hyvä olla seuraavia seikkoja:

 1. Pajatyöskentelyn tavoitteet tarkennettuina jokaisen ryhmän omiin tarpeisiin
 2. Suunnitelma pajatyöskentelyn arvioinnista pajapäivän jälkeen: Miten arviointi tehdään, mitä arvioidaan
 3. Ennakkoon tehtävät asiat ennen 13.4. Oppiva yhteisö –päivää?
 4. 13.4. pajapäivän suunnitelma: tehtävät, paikat ja aikataulut
 5. Työskentelyn eteneminen pajapäivän jälkeen eli mitä tuotetaan Norssin päivään?
 6. Norssin päivää edeltävien viikkojen yleiskuva. Mitä oppilaat tekevät valmistellakseen Norssin päivää.
 7. Suunnitelma siitä, miten työpajan tuotoksia halutaan esitellä Norssin päivänä 13.5.

Ryhmät voivat lähettää toiveita tulosten jakamisesta Oppiva yhteisö -ryhmälle (kaisu.otsamo(at)helsinki.fi, minna.matinlauri(at)helsinki.fi, outi.houtsonen(at)helsinki.fi, hannele.parviala(at)helsinki.fi)

13.4. Oppiva yhteisö -päivän rakenne:

 • 9.00 – 9.30 yhteinen tilaisuus juhlasalissa
 • 9.30 – 11.00 työskentelyä
 • 11.00 – 12.30 ruokala auki
 • 12.00 – 13.30 työskentelyä
 • 13.30 – arviointi
 • 14.00 – 15.00 Mentor-café

Ryhmät voivat päätyä myös toisenlaiseen aikatauluun ja hakea eväät ruokalasta. Eväistä täytyy ilmoittaa etukäteen.

Yhteinen OPPIVA YHTEISÖ -startti 15.3.2016

Kevät ja syventävä opetusharjoittelu uusine kiinnostavine haasteineen on viimein täällä: viime maanantaina 7.3. n. 130 eri oppiaineiden opetusharjoittelijaa saapui Norssiin. Harjoittelijoiden myötä Norssin OPPIVA YHTEISÖ -projekti pyörähtää toden teolla käyntiin.

Tiistaina 15.3. klo 14.35-15.50 koulun juhlasaliin kokoontuu mittava joukko opettajia ja opetusharjoittelijoita, peruskoululaisia ja lukiolaisia, erilaisia yhteistyökumppaneita ja vanhempien edustajia keskustelemaan yhdessä oppimisen uusista ympäristöistä ja yhteisöllisyyden merkityksestä oppimisen kehittämiselle.

Tulevan viikon aikana opetusharjoittelijat saavat myös omat yhteistyökumppaninsa ja ottavat heihin yhteyttä. Kohtaamisten ja yhteisten keskustelujen myötä OPPIVA YHTEISÖ -projektipäivän 13.4. suunnittelussa päästään uuteen toiminnan vaiheeseen ja ilmassa leijailevat ideat alkavat vähitellen kristallisoitua!

Uudenlaisten oppimisen maisemien äärelle voi virittäytyä esimerkiksi Sir Ken Robinsonin Changing Education Paradigms -esityksen äärellä (RSA-Animate).

Mitä kultaseppä voi opettaa fysiikasta tai turvapaikanhakija darin kielestä?

Mitä tapahtuu, kun oppilaat lähtevät opiskelemaan koulun ulkopuolelle?

Norssin kevään 2016 Oppiva yhteisö –projekti tekee monipuolista yhteistyötä lähialueen toimijoiden kanssa. Oppiva yhteisö –tiimi on tavannut maaliskuun aikana 32 yhteistyökumppaniamme, ja yhdessä ideointi on jo nyt saanut krookukset kukkimaan.

Oppiva yhteisö –päivänä 13.4. ja Norssin päivänä 13.5. Ullanlinnassa ja Punavuoressa tapahtuu! Korkeavuorenkadulla lausutaan runoja, kultasepän pajassa suunnitellaan Norssi-koruja, Street Galleryssa taiteillaan ja esiinnytään kokonainen viikko toukokuussa, sähkökaappeja “otetaan haltuun” maalaamalla. Muumit tulevat takaisin Ullanlinnaan, Mika Waltari, Juhani Aho, Pentti Saarikoski, Sakari Topelius ja eräitä muitakin historian vaikuttajia kulkee eteläisen Helsingin historiallisilla paikoilla omasta ajastaan ja kirjallisuudesta luennoiden tai epämuodollisesti jutustellen.

Koulumme oppilaat, opiskelijat ja harjoittelijat suunnittelevat ja toteuttavat työpajoja, joissa tutkitaan avoimia oppimisympäristöjä ja vaikuttamista sekä työelämätaitoja. He saavat avukseen innostuneita asiantuntijoita, jotka ovat valmiita jakamaan tietojaan ja taitojaan nuorten kanssa. Komilaiset auttavat teatterista kiinnostuneita, Hesarin ja Ylen toimittajat ovat luvanneet asiantuntemuksensa Veikko-lehden nuorten toimittajien ja some-hitin etsijöiden käyttöön. Kultaseppä, useat designerit ja kampaamo- sekä vaatetussuunnittelijat ovat mukana opastamassa perinteistä ja kädentaidoista kiinnostuneita. Mukana on kaksi museota, seurakunnan nuorisotyö, vastaanottokeskus ja kaupunkikehittämisen asiantuntija. – muun muassa.

Oppilailla ja opiskelijoilla on mahdollisuus pohtia kaupan eettisyyttä esimerkiksi lähiruokatuottajan kanssa, kuulla yrittäjien tarinoita omasta yrittäjäpolusta, osallistua ympäristötaiteen tekemiseen kahden taiteilijan avustuksella, valmistella Back to Ullanlinna –tapahtumaa, ideoida omia some-hittejä tai tehdä työtä digitalisaation ammatilaisen kanssa.

He voivat myös valita työskentelyn yhdessä maahanmuuttajanuorten kanssa, suunnitella uutta sisustusta kouluun, tehdä yhteistyötä Hietalahden hallin yrittäjien kanssa ja osallistua vaikkapa street-taidepajaan. He voivat valita työskentelyn Dreams-pajassa tai Aula-kodin avarissa tiloissa. He saavat tuottaa musiikkia, käsitöitä, teatteria, runoja, taidetta, uusia tuotteita, start up-ideoita – mikä tahansa on mahdollista näiden upeiden asiantuntijoiden kanssa, jotka ovat luvanneet antaa aikaansa ja tietämyksensä nuorten kanssa työskentelyyn tänä keväänä, koska he haluavat tutustua meidän nuoriimme ja arvostavat heidän näkemyksiään.

Mitä tapahtuukaan, kun oppilaat lähtevät tosissaan opiskelemaan koulun ulkopuolelle!

teksti: Kaisu Otsamo, kuvat: Minna Hägg

Galleria Saima

Yhteistyökumppaneita tapaamassa: Galleria Saima

Salon Era

Yhteistyökumppaneita tapaamassa: Salon Era

Factory Street Gallery

Yhteistyökumppaneita tapaamassa: Galleria Factory Street Gallery

Yhteistyökumppaneiden tapaaminen koululla 11.2.–16

Työryhmä ja paikalle päässeet yhteistyökumppanit pääsivät tapaamaan toisensa ja keskustelemaan projektin nostattamista ajatuksista koululla torstai-aamuna 11.2. Kaisu Otsamo esitteli lyhyesti alkuun projektin pääkohdat ja – aikataulut yhteistyökumppaneille, jonka jälkeen aloitimme pienryhmäkeskustelut.

110216_projektin tavoitteet

Oppiva yhteisö -projektin tavoitteet (Piritta Mikkonen)

Pienryhmissä keskusteltiin mm. projektin tavoitteista, teemoista, yhteistyökumppaneiden rooleista ja ideoista. Tilaisuuden tarkoituksena oli tutustua toisiimme ja päästä keskustelemaan niistä loputtomista mahdollisuuksista, joita avoin oppimisympäristö voi tuoda tullessaan.

Keskusteluryhmiä oli kolme, joissa yrittäjät kertoivat itsestään, ideoistaan ja toiveistaan. Ryhmäkeskusteluissa nousseita ajatuksia päivän toteutukseen liittyen olivat mm. Norssi 150v. – juhlakorun suunnitteleminen kultasepän johdolla oppilaiden kanssa, taksvärkki-tyylisen päivän järjestäminen, jossa pääroolissa on empatian välittäminen ja Hietalahden kauppahallin nuortenillan järjestäminen. Teemoista keskusteltiin ryhmissä ja ne koettiin osin haastaviksi, mutta toisaalta taas toiset olivat löytäneet heti itselleen sopivat teemat. Yhteistyön siemen alkoi itää välittömästi, sillä keskusteluissa alettiin puhua jo mahdollisesta Suomi 100v.- yhteistyöstä ja siihen liittyvän näyttelyn tuomisesta koululle. Oppilaita oli myös mukana keskusteluissa, ja heidän toiveensa oli päästä ulos koulusta muihin ympäristöihin.

Keskustelu nostatti innostusta ja inspiroi meitä tulevaan tutkimusmatkaan, jossa vain taivas tuntuu olevan rajana. Kaikki on mahdollista tämän projektin puitteissa – se on päällimmäinen tuntemus, joka tapaamisesta jäi!

Teksti & kuvat: Piritta Mikkonen

110216_projektin esittelyä

Minna Hägg ja Kaisu Otsamo esittelevät projektia yhteistyökumppaneille.

110216_pienryhmä

Pienryhmässä keskustelmassa mm. Hietalahden kauppahallin yrittäjiä ja Urban Storyn edustajia.

Ihana hyppy tuntemattomaan!

Opettajat pohtivat torstai-iltapäivänä 14.1.2016 Norssin Oppiva yhteisö –projektiin liittyviä mahdollisuuksia ja uusien avoimien oppimisympäristöjen kehittämistä.

Opettajat olivat positiivisella mielellä. Projektin nähtiin tukevan oppimista muun muassa niin, että teoria ja käytäntö on mahdollista yhdistää. Projekti vahvistaa opettajien mukaan myös oppilaiden kokemusta omasta kyvykkyydestään ja yhdistää eri ikäisiä ja erilaisia tietoja ja taitoja hallitsevia ihmisiä uudenlaiseen yhteistyöhön. Lähialueen toimijoiden ja koulun alueellista yhteistyötä pidettiin hyvänä ajatuksena.

Kysymyksiä herätti se, miten projektin tavoitteet selkiytetään kaikille osallistujille. Yhteistyön kytkennät opetukseen koettiin tärkeäksi miettiä etukäteen, samoin kannettiin huolta projektin seurannasta ja siitä, miten osaamista ja oppimista voisi määritellä ja arvioida. Myös oppilaiden erilaiset tarpeet ja valmiudet huolettivat, ja pohdintaa herätti se, miten koulun toiminta käytännössä ja konkreettisella tasolla kehittyy tämän projektin myötä.

Mukaan lähteneiden yhteistyökumppanien määrä innosti opettajia, yrityksiä ja yhteisöjä on kiinnostavan monelta eri alalta. Mukaan kaivattiin kuitenkin vielä esimerkiksi kolmannen sektorin toimijoita. Opettajakuntaa ymmärrettävästi myös mietityttivät erityisesti omat mahdollisuutemme auttaa parhaalla tavalla maaliskuussa projektiin mukaan tulevia syventävään opetusharjoitteluun osallistuvia opetusharjoittelijoita.

Kaiken kaikkiaan ilmassa oli innokasta kuhinaa ja iloa uusista mahdollisuuksista. On selvää, että kevään ja projektin mukana vastaan tulee myös monia pulmia ratkottaviksi, mutta konkreettinen ovien avaaminen oman lähialueen yhteistyölle on myös yhden opettajan sanoin ”ihana hyppy tuntemattomaan”.

Norssin oppiva yhteisö -projekti starttaa!

Projektin tavoitteena on kutoa yhteisöllinen verkosto alueen eri toimijoiden kanssa ja kehittää yhdessä uusia oppimisympäristöjä sekä löytää rajoja ylittävää oppimista ja toimintaa.

Projektin lähtökohtia esiteltiin opettajille yhteisessä suunnitteluiltapäivässä torstaina 14.1.16. Iltapäivässä esillä olleet kaavakuvat toimijoista löydät tästä: Oppiva yhteisö

Projektin tarkempi aikataulu löytyy tästä prezi-esityksestä.