Om Octavia

Octavia är ämnesföreningen för studerandena i socialt arbete vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Studerandena började planera en förening på hösten 2006 och en officiell styrelse tillträdde 1.1.2007. Under våren 2008 blev Octavia en registrerad förening under Helsingfors universitets studentkår.

Syftet med föreningen är att fungera som ett kontaktorgan mellan de studerande som läser socialt arbete vid SSKH och mellan dem och andra aktörer inom det sociala området. Föreningen strävar efter att stödja studerandena i deras studier och att anordna studiebesök och studierelaterade tillfällen. Dessutom ordnar föreningen regelbundet sociala evenemang såsom fester och temakvällar.

Alla som studerar socialt arbete som huvud- eller biämne kan bli medlem i Octavia genom att fylla i en registreringsblankett. Att vara medlem i Octavia är avgiftsfritt. Information om vad som händer i föreningen får man via Octavias e-postlista då man blivit medlem.

Leave a Reply