Päivittäisraportit

Päivittäisraportteihin pääset VMWare Horizon Client –etätyöpöydän kautta (sama ohjelma, jonka kautta käytetään WinOodia, ks. tarvittaessa Oodi-tukisivujen ohjeet https://blogs.helsinki.fi/oodi-tuki/winoodi-perus/). Etätyöpöytää käyttäessäsi avaa etätyöpöydältä internet-selain ja mene osoitteeseen: https://oprek-reports.it.helsinki.fi/. Päivittäisraportit aukeavat myös kiinteällä yliopiston verkkoyhteydellä.

  • Raportit toimivat selaimilla Firefox ja Chrome. IE:llä sivu avautuu tyhjänä.

Päivittäisraportit ovat opiskelijarekisterin kehittämiä joka yö päivittyviä raportteja. Tarjolla on paljon hyödyllisiä raportteja, kuten erilaisia opiskelijaluetteloita ja tarkistuslistoja. Itse asiassa suuri osa opiskelijarekisteristä pyydettävistä poiminnoista on jo olemassa päivittäisraporttina!

WinOodiin käyttöoikeudet omaavilla on automaattisesti oikeudet myös oman organisaatioyksikön päivittäisraportteihin. Muiden kuin oman organisaatiosi päivittäisraportteihin viu perustellusta syystä tarvittaessa hakea oikeuksia Heron kautta: https://hero.it.helsinki.fi/hero/.

Päivittäisraporttijärjestelmän uudistuksen yhteydessä raporttien määrää ja raporttien tietosisältöä on karsittu jonkin verran aikaisempaan nähden. Mikäli päivittäisraporteista puuttuu joku tarvitsemasi tai tietyn raportin tietosisältö ei ole riittävä, otathan yhteyttä Oodi-tukeen: oodi-tuki@helsinki.fi

Tietosuojasta: Useimmat päivittäisraportit sisältävät ison joukon henkilötietoja, joten niiden käsittelyssä tulee noudattaa erityistä huolellisuutta. Ethän tallenna raportteja turhaan (tallennuspaikan turvallisuus huomioitava myös) ja poista raportti, kun se ei ole enää tarpeen. Käytä suojattua sähköpostia, mikäli sinun täytyy toimittaa henkilötietoja sisältäviä raportteja eteenpäin sähköpostitse (https://helpdesk.it.helsinki.fi/ohjeet/yhteydenpito-ja-julkaiseminen/sahkoposti/sahkopostin-suojausmenetelmat) ja varmistu aina ennen lähetystä, että tietojen vastaanottajalla on oikeus käsitellä kyseisiä tietoja. Tietojen luovutuspyynnöt ulkopuolisille käsitellään opiskelijarekisterin toimesta.

Mikäli sinulla herää kysymyksiä näihin asioihin liittyen, ota yhteyttä Oodi-tukeen oodi-tuki@helsinki.fi.

Päivittäisraportit ovat saatavissa Excel-muodossa (xlsx). Myös json ja csv tiedostomuodot ovat tarjolla.

Esimerkkejä päivittäisraporteista
Alla on listattu esimerkkejä päivittäisraporteista.

Opiskelijaluettelot

  • Perusopiskelijat
  • Jatko-opiskelijat
  • Ulkomaalaiset opiskelijat
  • Ruotsinkielisen kiintiön opiskelijat
  • Muut opiskelijat

Tarkistuslistat

  • Opintokohdekoodisto (voimassa olevat tutkinnot, koulutusohjelmat, suuntautumisvaihtoehdot/opintosuunnat ja pääaineet)
  • Organisaation henkilökunnan Web- ja WinOodi-luvat

Muita listauksia

  • Valmistuneet
  • Opinnäytetyöt

Lisätietoja: oodi-tuki@helsinki.fi