Päivittäisraportit

Päivittäisraportteja käytetään etätyöpöydän kautta

Päivittäisraportit ovat opiskelijarekisterin kehittämiä joka yö päivittyviä raportteja. Päivittäisraportit ovat saatavissa Excel-muodossa (xlsx). Myös json ja csv tiedostomuodot ovat tarjolla.Tarjolla on paljon hyödyllisiä raportteja, kuten erilaisia opiskelijaluetteloita ja tarkistuslistoja. Itse asiassa suuri osa opiskelijarekisteristä pyydettävistä poiminnoista on jo olemassa päivittäisraporttina!

Jos sinulla herää kysymyksiä päivittäisraportteihin liittyen tai havaitset raporteissa puutteita, ota yhteyttä Oodi-tukeen Linkki Oodi-tuen sähköpostiin.

Päivittäisraportteihin kirjautuminen

Päivittäisraportteihin pääset VMWare Horizon Client –etätyöpöydän kautta. Kyseessä on sama etätyöpöytä, jolla käytetään WinOodia. Lue tarvittaessa  Oodin tukisivujen ohjeett etätyöpöydän käyttöön. Avaa etätyöpöydällä internet-selain ja mene osoitteeseen: https://oprek-reports.it.helsinki.fi/. Raportit toimivat selaimilla Firefox ja Chrome. IE:llä sivu avautuu tyhjänä.

Päivittäisraporttien käyttöoikeudet

WinOodiin käyttöoikeudet omaavilla on automaattisesti oikeudet myös oman organisaatioyksikön päivittäisraportteihin. Muiden kuin oman organisaatiosi päivittäisraportteihin voit perustellusta syystä tarvittaessa hakea oikeuksia Henkilöroolirekisteri Heron kautta: Linkki Heroon.

Päivittäisraporttien tietosuoja

Useimmat päivittäisraportit sisältävät ison joukon henkilötietoja, joten niiden käsittelyssä tulee noudattaa erityistä huolellisuutta. Ethän tallenna raportteja turhaan (tallennuspaikan turvallisuus huomioitava myös) ja poista raportti, kun se ei ole enää tarpeen. Käytä suojattua sähköpostia, mikäli sinun täytyy toimittaa henkilötietoja sisältäviä raportteja eteenpäin sähköpostitse (Ohje sähköpostin suojaamiseksi) ja varmistu aina ennen lähetystä, että tietojen vastaanottajalla on oikeus käsitellä kyseisiä tietoja. Tietojen luovutuspyynnöt ulkopuolisille käsitellään opiskelijarekisterin toimesta.

Esimerkkejä päivittäisraporteista

Opiskelijaluettelot

  • Perusopiskelijat
  • Jatko-opiskelijat
  • Ulkomaalaiset opiskelijat
  • Ruotsinkielisen kiintiön opiskelijat
  • Muut opiskelijat

Tarkistuslistat

  • Opintokohdekoodisto (voimassa olevat tutkinnot, koulutusohjelmat, suuntautumisvaihtoehdot/opintosuunnat ja pääaineet)
  • Organisaation henkilökunnan Web- ja WinOodi-luvat

Muita listauksia

  • Valmistuneet
  • Opinnäytetyöt