WebOodi vaihdetaan lukukäyttöön tiistaina 18.5. / WebOodi byter till läsläge tisdagen den 18 maj / WebOodi will be switched to read-only mode on Tuesday May 18th.

Kun Oodin lukukäyttö alkaa,

  • opiskelijat voivat kirjautua WebOodiin 31.8. saakka katsomaan omia tietojaan. WebOodista saatavan suoritusotteen ja opiskelutodistuksen tilaaminen on mahdollista 30.5. asti. Sen jälkeen suoritusote tilataan Sisusta. Sisuun pääsee Opiskelu-palvelun kautta https://studies.helsinki.fi/etusivu tai suoraan https://sisu.helsinki.fi
  • opettajat voivat kirjautua WebOodiin 31.8. saakka ja katsoa opetuksensa ja opiskelijapalautteen tilannetta, joka oli ennen Oodin lukukäytön alkamista.

Lisätietoa:

opiskelijoille
opettajille

Då läsläge för Oodi tas i bruk

  • kan studenter logga in på WebOodi fram till den 31 augusti för att se sina egna uppgifter. Det är möjligt att beställa ett studieutdrag och ett studieintyg från WebOodi fram till den 30 maj. Därefter beställs studieutdrag från Sisu. Man kan logga in på Sisu genom Studietjänst https://studies.helsinki.fi/startsida eller direkt till https://sisu.helsinki.fi
  • kan lärare logga in på WebOodi den 31 augusti och kolla sin undervisning eller den studentrespons som fanns i Oodi innan läsläget för Oodi tagits i bruk.

Mer information:

för studerande
för lärare

When Oodi is switched to read-only mode

  • students can log in to WebOodi until August 31st to view their information. Transcripts can be ordered from WebOodi until May 30th. After that all transcripst are ordered from Sisu. You may log in to Sisu through the Study Service https://studies.helsinki.fi/frontpage or directly to https://sisu.helsinki.fi
  • teachers can log in to WebOodi until August 31st and view their information and course feedback.

More information:

for students
for teachers

 

Sisun käyttöönotto siirtyy toukokuulle  

Sisu korvaa WebOodin 31.5.2021, jota edeltää käyttökatko molemmissa palveluissa 17.–30.5. Käyttöönoton siirtyminen maaliskuusta toukokuulle ei vaikuta kevään opintoihin. Opintosuunnitelma on tehtävä Sisuun viimeistään 16.5.2021.

Lue koko tiedote Opiskelu-palvelussa. 

Lisätiedot: sisu-info@helsinki.fi

Sisu tas i bruk först i maj

Sisu ersätter WebOodi 31.5.2021, och före det har bägge systemen driftavbrott 17–30.5.2021. Det att ibruktagandet flyttas framåt inverkar för nuvarande inte på vårens studier på något sätt. Studieplanen måste göras senast den 16.5.2021.

Läs hela meddelandet i Studietjänsten.

Mera information: sisu-info@helsinki.fi

Sisu deployment postponed to May

Sisu will replace WebOodi on 31 May 2021, prior to which both services will be unavailable from 17 to 30 May 2021. At this point, the delay in deployment has no effect on studies in the spring. All students must draw up a study plan in Sisu by 16 May 2021.

Read the whole bulletin on the Studies service.

More information: sisu-info@helsinki.fi 

Ilmoittautumisten vahvistaminen, jotta opiskelijat näkevät ilmoittautumistensa aikataulut

Opintoni-sivulla ilmeneviin ongelmiin, joissa opiskelijat eivät näe ilmoittautumistensa aikatauluja, selvisi syy: Opintoni hakee ilmoittautumiset Sisusta ja Oodista Sisuun siirtyvät vain vahvistetut ilmoittautumiset sekä sellaiset varsinaiset ilmoittautumiset, joissa ei ole automaattivahvistus päällä.

Huomattiin, että joillakin kursseilla on kuitenkin käytössä automaattivahvistus ja päällä valinta “ilmoittautumiset vahvistetaan automaattisesti ilmoittautumisjärjestyksen perusteella alkaen päivästä“. Todetuissa tapauksissa päivämäärää ei ole kuitenkaan annettu, joten ilmoittautumiset vaihtuvat vahvistettu tilaan vasta ilmoittautumisajan päätyttyä. Tämän vuoksi opiskelijat eivät näe kalentereissaan kurssiensa aikatauluja, sillä varsinaiset ilmoittautumiset eivät siirry Oodista Sisuun eivätkä sitä myötä myöskään Opintoihin, mikäli automaattivahvistus on päällä. Automaattivahvistusta ei saa valita tilanteissa, joissa ilmoittautumiset vahvistetaan vasta kurssin alkamispäivämäärän jälkeen. Tilannetta selvitellään ja ohje ilmoittautumisten vahvistamisiin löytyy tästä.