Hankkeen kuvaus

Opiskelijavetoiset kestävyysteemaiset projektikurssit saavat jatkoa 2018-2019!

Tavoitteena on jatkaa kurssimallin kehittämistä, toteuttaa loistavia kursseja ja oppia yhdessä lisää.

Opiskelijat opettajina on Biologian didaktiikan ja kestävän kehityksen kasvatuksen tutkimusryhmän (HY) ja WWF:n ympäristökasvattajien yhteinen kehittämishanke, jonka tavoitteena on kehittää ja voimistaa oppiainerajat ylittävää kestävän kehityksen opetusta osana lukiokoulutusta sekä helpottaa lukion uuden opetussuunnitelman toteuttamista kestävän kehityksen kasvatustavoitteiden osalta.

Hankkeen tavoitteisiin pyritään yhteistoiminnallisen kehittämiseen (co-design) menetelmin. Hankkeen aikana kehitetään opiskelijavetoisen kestävän kehityksen lukiokurssimallia.