Hankkeen kuvaus

Opiskelijavetoiset kestävyysteemaiset projektikurssit saavat jatkoa 2019-2020!

Opiskelijat opettajina on Biologian didaktiikan ja kestävän kehityksen kasvatuksen tutkimusryhmän (HY) ja WWF:n ympäristökasvattajien yhteinen kehittämishanke, jonka tavoitteena on kehittää ja voimistaa oppiainerajat ylittävää kestävän kehityksen opetusta osana lukiokoulutusta sekä helpottaa lukion opetussuunnitelman toteuttamista kestävän kehityksen kasvatustavoitteiden osalta.

Hankkeen tavoitteisiin pyritään yhteistoiminnallisen kehittämiseen (co-design) menetelmin. Hankkeen aikana kehitetään opiskelijavetoisen kestävän kehityksen lukiokurssimallia.