Hankkeen kuvaus

Opiskelijat opettajina on Biologian didaktiikan ja kestävän kehityksen kasvatuksen tutkimusryhmän (HY) ja WWF:n ympäristökasvattajien yhteinen kehittämishanke, jonka tavoitteena on kehittää ja voimistaa oppiainerajat ylittävää kestävän kehityksen opetusta osana lukiokoulutusta sekä helpottaa lukion uuden opetussuunnitelman toteuttamista kestävän kehityksen kasvatustavoitteiden osalta.

Hankkeen tavoitteisiin pyritään yhteistoiminnallisen kehittämiseen (co-design) menetelmin. Hankkeen aikana kehitetään opiskelijavetoisen kestävän kehityksen lukiokurssinmalli/malleja. Lukuvuonna 2017-2018 pilotoidaan opiskelijavetoista kestävänkehityksen kurssimallia osana kolmen helsinkiläisen lukion opetusta.