Loppugaala 16.4.2019

Opiskelijavetoiset kestävän kehityksen kurssit huipentuivat ennen pääsiäistä loppugaalaan.

Uutinen loppugaalasta myös Helsingin yliopiston sivuilla.

Koolla oli kuusi lukiota ja yli 40 opiskelijaa. Opiskelijoiden tiimit pääsivät kertomaan, minkälaisia kestävyysteemaisia opetusprojekteja he olivat kurssin kuluessa toteuttaneet.

 

 

Koolla oli myös asiantuntijapaneeli, jossa eri taustaiset panelistit kommentoivat opiskelijoiden töitä. Mukana oli Siiri Mäkelä, Nuorten Agenda2030 -ryhmän puheenjohtaja; Kaisa Välimäki, Ympäristötiedonfoorumin koordinaattori; Marleena Ahola, kiertotalousasiantuntija Sitralta ja Siiri Jaakkola, opettajaopiskelija ja ympäristökasvatustiimin harjoittelija WWF:ltä.

Oli kiehtovaa päästä kurkistamaan kurssien toteutustapoihin ja lopputulemiin. Tiimit olivat valinneet kestävän kehityksen teemoja hyvin monipuolisesti. Ilmastokysymykset näkyivät luonnollisesti monen tiimin työssä, mutta teemoja oli valittu laidasta laitaan. Tasa-arvo, köyhyys, puhdas vesi & sanitaatio ja kestävän kaupungit, ruokahävikki, ilmastoystävälliset ruokavalinnat, energia, kulutuskulttuuri olivat kaikki olleet esillä kouluissa.

Myös toteutustavat olivat monipuoliset. Monessa koulussa opiskelijat olivat vieneet teemoja esim. yläkoulun tunneille tai oman koulun muille kursseille. Tasa-arvosta ja köyhyydestä keskusteltiin 7-luokkalaisten kanssa, vr-lasien avulla tutustuttiin maailman jokien tilanteeseen ja ohjattiin muut opiskelijat pohtimaan niiden tilaa ja haasteita. Yksi ryhmä tutki ja laski, miten Barcelonan kaupungin kaikki energia voitaisiin tuottaa uusiutuvilla energianlähteillä, toinen teki lehden viherpesuun liittyen ja ympäristöystävälliset ruokavalinnat saivat omat nettisivut. Lisäksi tehtiin postereita, aamunavauksia, käytiin eduskunnassa ja keskusteltiin rehtorin kanssa.

Loppugaalassa asiantuntijapaneeli oli suorastaan hengästynyt teemojen monipuolisuudesta ja erilaisista käsittelytavoista sekä hyvin valmistelluista ja erittäin selkeistä esityksistä. Näitä nuoria eivät suuret teemat pelota, vaan jokainen ryhmä tarttui rohkeasti kompleksisiin kysymyksiin löytäen sieltä oman näkökulmansa.

 

 

Loppugaala oli hyvä esimerkki siitä, miten tärkeää on päästää nuoret päättämään ja heidän äänensä kuuluviin. Koska kestävän kehityksen tavoitteita ei voida saavuttaa vain vanhoja tapoja ja ratkaisuja käyttämällä tai vanhoihin näkökulmiin turvautumalla, voivat nuoret energiallaan ja ennakkoluulottomuudellaan olla niitä, jotka näkevät ensimmäisenä uudet ratkaisut. Tulevaisuuden maailma on näiden nuorten maailma ja heidän tulee olla mukana rakentamassa tulevaisuutta.

Kuten eräs opettaja totesi: “sanon usein nuorille, että te tiedätte kestävästä kehityksestä niin paljon enemmän kuin teidän vanhempienne sukupolvi. Ei meidän ikäiset ihmiset tiedä niin paljon ja ole yhtään niin valveutuneita kuin te.”

Hanke jatkuu nyt kehitystyöllä, kun kurssit on saatu päätökseen. Kehitämme kurssia palautteen pohjalta ja tavoitteena on konseptoida kurssimalli, jota voidaan hyödyntää opiskelijalähtöisen kestävän kehityksen opetuksessa laajemminkin.

Hanketiimi kiittää ja kumartaa mukana olleita kouluja ja kaikkia kurssille osallistuneita lukiolaisia, olitte aivan huippuja!