Alkutapaaminen 15.1.2019

Kurssit alkoivat useamman lukion yhteistapaamisella 15.1.2018 Helsingissä, jossa kurssien opiskelijat ja opettajat kokoontuivat yhteen.

Alkutapaamisessa kurssilaiset pääsevät tutustumaan toisiinsa sekä orientoitumaan kestävän kehityksen teemoihin ja tavoitteisiin. Yhteistapaaminen laittaa kursseilla toteutettavat opetusprojektit alulle ja ryhmät työn touhuun sekä tukee opettajia kurssin toteuttamisessa. Alkutapaaminen aloitettiin orientoitumalla tulevaan kurssiin.

Saimme kuulla WWF:n kestävän kehityksen asiantuntija Mia Rahusen ajatuksia herättävän asiantuntijapuheenvuoron kestävän kehityksen käsitteestä aina nykyisiin Agenda2030 -tavoitteisiin asti ja näiden tavoitteiden merkityksestä sekä maailman tilasta.

Tutustuimme lisäksi hiukan toisiimme ja virittäytyimme workshop-taajuudelle. Tavoitteena oli avoin, innostava ja uutta luova ilmapiiri, jossa kaikki ideat ovat tervetulleita.

Työpajassa pohdittiin kestävän kehityksen kokonaisuutta muutamien työvaiheiden avulla. Esimerkiksi, mitä toimijoita kestävään kehitykseen liittyy? Ainakin valtio, kunta, YK, yritykset, koulu, yksilö nousivat esiin.

Koostimme myös kestävän kehityksen systeemikartan tiimeittäin. Kartan pohjalta opiskelijatiimit pääsivät valitsemaan teemaa, jota tiimi käsittelee kurssin ajan. Esiin nousivat monenlaiset ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden puolet ja onkin mielenkiintoista nähdä, millaisiksi kokonaisuuksiksi nämä teemat kursseilla helmikuusta alkaen muodostuvat.

 

Päätimme alkutapaamisen ideapajaan, jossa tiimit vielä päivän lopuksi saivat “heittää aivot narikkaan” ja ideoida valitusta teemasta opetusta. Millaista olisi oudoin, rohkein tai kallein tapa toteuttaa kestävän kehityksen opetusta?

 

 

Tapaaminen imi jokaisesta virrat tehokkaasti, mutta motivaatio pysyi silti korkeana ja onkin kiinnostavaa nähdä, mihin suuntaan tiimit teemojaan ja opetusideoitaan vievät. Kuulosti siltä, että opetusta ollaan viemässä myös oman luokan ulkopuolelle eriluokka-asteille tai jopa koulun ulkopuolelle!