Hankkeen kuvaus

Opiskelijat opettajina on Biologian didaktiikan ja kestävän kehityksen kasvatuksen tutkimusryhmän (HY) ja WWF:n ympäristökasvattajien yhteinen kehittämishanke, jonka tavoitteena on kehittää ja voimistaa oppiainerajat ylittävää kestävän kehityksen opetusta osana lukiokoulutusta sekä helpottaa uuden lukion opetussuunnitelman toteuttamista kestävän kehityksen kasvatustavoitteiden osalta.

Hankkeen tavoitteisiin pyritään yhteistoiminnallisen kehittämiseen (co-design) menetelmin. Hankkeen aikana kehitetään opiskelijavetoisen kestävän kehityksen lukiokurssinmalli/malleja. Lukuvuonna 2018-2019 hanke saa jatkoa ja opiskelijavetoista kestävänkehityksen kurssimallia pilotoidaan osana usean Helsingin ja Espoon lukion opetusta.