Miten opiskelijat kokivat 2019 kurssit?

  • Miten kurssit sujuivat opiskelijoiden näkökulmasta?

Kursseillä tuotettiin monenlaista opetusta kestävän kehityksen teemasta, kuten loppugaalassa saimme kuulla. Tehtävä ei ollut helppo, kun lähtökohtana oli mikä tahansa kestävän kehityksen teema ja toteutustapakin täysin vapaa. Joitain raameja kursseilla oli, kuten vaikkapa oppitunnin tai opetustuokion järjestäminen oman lukion toisella kurssilla tai oman koulun yläkoululaisille.

Mutta miltä opiskelijavetoinen kurssi lukiolaisista tuntui?

Tähän on koottu poimintoja loppugaalassa kerätystä palautteesta.

Projektin suunnittelu oli opettavaista, ja toteutus oli palkitsevaa ja hauskaa. Kurssista jäi hyvä fiilis ja oli hienoa kuulla muiden kokemuksia ja panelistien ajatuksia.

Hyvä kokemus! Opetuskokonaisuuden suunnittelussa oppi itsekin paljon. Oli hauskaa olla opettajan asemassa ja saada kertoa itselle tärkeästä asiasta.

Opin paljon projektityön toteutusta, josta oli varmasti hyötyä tulevaisuudessa työelämässä. Projekti myös opetti ryhmäkoordinaatiota ja ryhmätyöskentelyä.

Tykkäsin kurssista todella paljon, ja aihe on tärkeä, mutta suunnittelu ja toteutus oli joskus hankalaa ajan puutteen vuoksi. Oli kiva päästä itse ideoimaan ja sitä kautta toteuttamaan vaikeiden asioiden kehittymistä, ja päästä mukaan maailman kestävän kehityksen toimintaan.

Vaativa ja opettava. Mahdollisuus oppia lisää hyvin tärkeästä aiheesta oli mielenkiintoista.

Projektin suunnittelu ja toteutus toimivat tosi hyvin, opimme koko ryhmä valtavasti ja sain myös monta uutta kaveria.

Oli mahtavaa päästä itse tekemään ja suunnittelemaan ilman muita rajoitteita kuin aika.

Toteutus olisi voinut olla hieman suunnitellumpi vaikka luovuus heräsikin kun oli vapaat kädet.

Suunnittelu sujui hyvin, toteutukseen olisi halunnut lisää aikaa.

  • Mitä kursseilla opittiin?

Kursseilla opittiin monenlaista. Kestävän kehityksen teemojen substanssiosaamisen lisäksi palautteissa nousivat  esiin projektityö-, esiintymis- ja ryhmätyötaitojen oppiminen, opetuksen suunnittelu ja toteuttaminen sekä luovuuden hyödyntäminen. Kursseilla myös opittiin käyttämään teknologiaa apuna, kirjoittamaan napakoita asiatekstejä, tekemään kyselyitä ja osallistamaan muita.

Opin tarttumaan enemmän muutosta tarvitsemiin asioihin, ja ymmärsin kuinka helposti pystyy viemään jotain asiaa pidemmälle ihan vaan puhumalla.

Tiedon muuttaminen kiinnostavaksi ja oppilaiden osallistaminen projektin toteutuksessa oli taidoista tärkein.

Opin pitämään osallistavan oppitunnin sekä paljon uutta kestävästä kehityksestä.

Entä asenteet, muuttuivatko ne?

Useille kokemus myös opetti, kuinka paljon voi itse vaikuttaa tuomalla kestävän kehityksen asioita esiin eri tilanteissa ja tarttumalla niiden edistämiseen rohkeasti. Osalla omat asenteet muuttuivat konkreettisesti ja he kokivat voivansa jatkossakin toimia kestävämmin ja ympäristöystävällisemmin myös omassa elämässään.

Mielenkiinto kestävään kehitykseen heräsi. Tulin kurssille hieman kyseenalaistavalla mielellä, mutta suhtautumiseni muuttui positiivisemmin.

Kurssi motivoi minua parempaan elämään ja tulevaisuuteen kaikille.

Kursseissa jäi myös vielä kehitettävä

Erityisesti kevät kiireineen verotti kurssityön suunnittelun ja toteutuksen vaatimaa aikaa. Toteutukseen kaivattiin lisää selkeyttä rakenteeseen. Täysin vapaat kädet voivat lopulta aiheuttaa myös turhautumista ja opiskelijat tarvitsevatkin tukea ja apua projektityöhönsä. Opettajilta tarvitaan siis monenlaista tukea alkaen tiedonhausta, raamittamisesta ja ryhmien itseohjautuvuuden varmistamisesta. Lisäksi kurssimallia voidaan kehittää selkeämpään suuntaan.

Vapaus näytti monia viehättäneen, mutta samalla tarvitaan rajoja, joissa opetusprojektia on helppoa toteuttaa. Tätä kaikkea kehitetään elokuusta 2019 alkaen, kun kurssimallia pyritään konseptoimaan sekä kurssit toteutetaan pk-seudun lukioissa pilotteina vielä kerran.

Lopuksi vielä Sykin ryhmäläisten terveiset kurssilta:

Kurssi alkaa olla jo loppusuoralla ja enää lopputapaaminen jäljellä. Kurssi on mennyt hyvin ja olemme oppineet paljon uutta. Esityksemme meni hyvin, sillä olimme tehneet tarkan työnjaon koko kurssin ajaksi. Kurssin oppimistavoitteita tuki myös koulussamme vierailleet ympäristöaiheiset puhujat, kuten Greenpeacen Sini Harkki. Olemme onnistuneet kurssissa mielestämme hyvin ja olemme oppineet lisää tärkeitä yhteiskunnallisia asioita, joista tulee todella tärkeitä asioita tulevaisuudessa.