Ohjelmaryhmän puheenjohtajan tervehdys

Hyvät yliopistolaiset!

Tervetuloa seikkailemaan mielenkiintoiseen yliopisto-oppimisen ja -opettamisen maailmaan! Tule kuulemaan tutkijoiden eri tieteenalojen oppimista ja opetusta käsittelevien tutkimusten tuloksia ja opettajien selostuksia opetusinnovaatioistaan! Tule tapaamaan yliopisto-opiskelijoita ja keskustelemaan heidän kanssaan yliopisto-opiskelun haasteista! Tule kertomaan omista hyviksi koetuista opetuskäytännöistäsi ja arviointimenetelmistäsi muille yliopistolaisille!

Ensi lokakuussa järjestettävä Oppimisseikkailu tarjoaa mahdollisuuden jakaa tutkimustietoa ja kokemuksia opettajien, opiskelijoiden ja hallintohenkilökunnan kesken. Mistä sinä haluaisit tietää lisää? Minkä oman kokemuksesi tai tuloksesi haluaisit jakaa kanssamme? Kenen kanssa haluaisit keskustella?

Seikkalumieltä toivottaen,

Sari

Sari Lindblom-Ylänne
Yliopistopedagogiikan professori
Yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikön johtaja
Ohjelmaryhmän puheenjohtaja