Ehdota esitystä

Ehdota esitystä -kuulutus pdf-tiedostona

Föreslå en presentation! (pdf-filen) / Propose a presentation! (pdf-file)

Mikä seikkailu?

Oppimisseikkailuun 2011 kutsutaan mukaan Helsingin yliopiston opettajia, tutkijoita, opiskelijoita ja hallintoa. Tule mukaan suunnittelemaan seikkailua lähettämällä kuvaus käytännön opetuskokeilusta ja toteutuksesta, yliopistopedagogisesta tutkimuksesta tai ajankohtaisesta opintohallinnon tai opetuksen kehittämisen aiheesta.

Oppimisseikkailun 2011 tavoitteena on tuoda esiin tutkimukseen perustuvan opetuksen ja opetuksen kehittämistoiminnan merkitystä yliopistossa.  Päivillä esitellään oppimiseen ja opetukseen liittyviä hyviä käytänteitä eri tieteenaloilta sekä tarkastellaan näitä kokemuksia suhteessa yliopistopedagogiseen tutkimukseen. Päivien aikana käsitellään myös ajankohtaisia opintohallinnon kysymyksiä sekä keskustellaan hallinnollisten ja opetuksen kehittämisprosessien välisestä vuorovaikutuksesta.

Mitkä teemat?
Seuraavat teemat ovat Oppimisseikkailun 2011 lähtökohtana, mutta seikkailua voi laajentaa myös muille alueille. Teemoja voi tarkastella myös kansainvälisen oppimisympäristön näkökulmasta.

 • Oppimisen arviointi; osaamistavoitteet ja niiden arviointi, arvioinnin etiikka
 • Opiskelijoiden ohjauksen kehittäminen; opintojen ja opinnäytteiden ohjaus, valmistumista tukevat toimenpiteet Opintojen työelämäyhteydet
 • Opetusmenetelmien kehittäminen
 • Opiskelijapalautteen merkitys opetuksen kehittämisessä
 • Opetustaidon arviointi; mitä on hyvä opetustaito HY:ssa, miten sitä pidetään yllä
 • Opetustoiminnan johtaminen ja organisaation kehittäminen; mitä yliopistotason arvioinneista on opittu, miten hyvät käytänteet saadaan leviämään

Mitä ja missä muodossa?

1. Käytännön kokemuksia ja tutkittua tietoa

Kerro käytännön kokeilustasi ja toteutuksestasi – me etsimme siihen liittyvää tutkimusta!
Kerro opiskelu- ja oppimiskokemuksistasi – me etsimme aiheeseen liittyvän opettajan/tutkijan! Kerro yliopistopedagogisesta tutkimuksestasi – me etsimme siihen liittyviä käytännön kokemuksia! Tai yhdistä itse nämä kolme – yksin tai yhdessä!

Käytännön kokemuksen tulee sisältää mielenkiintoisia ajatuksia ja pohdintoja kokeilusta tai toteutuksesta sekä havaintoja onnistumisista ja sudenkuopista. Tutkitun tiedon tulee sisältää keskeisiä havaintoja tutkimuksen lähtökohdasta ja tutkimustuloksista. Yksittäisen esityksen pituus on 15 minuuttia. Kokonaisuudessaan yhden session pituus on 1,5 tuntia.

2. Työpajat

Esittele uusi idea, teema, havainto tai kysymys, josta haluat keskustella ja jota haluat kehitellä eteenpäin työpajassa. Työpajat ovat luonteeltaan toiminnallisia; osallistujat pääsevät jakamaan kokemuksiaan ja tietojaan sekä työstämään asiaa yhdessä eteenpäin. Työpajan voi suunnitella joko 1 h 30 min tai 3 tunnin (välissä lounastauko) mittaiseksi. Työpaja voi tarvittaessa jatkua myös seuraavalle päivälle (2 x 3 h).

Työpajan teeman esittelyn lisäksi pyydetään lähettämään lyhyt kuvaus työpajan työskentelymuodoista ja menetelmistä, joilla yleisö aktivoidaan osallistumaan.

3. Posterikävely

Posterilla voit esitellä ideasi, kokeilusi, havaintosi, tutkimusajatuksesi tai kysymyksesi visuaalisessa muodossa. Posterit ryhmitellään kävelysessioihin aiheiden mukaan. Yksittäisen posteriesityksen pituus on 3 minuuttia. Tämän jälkeen yleisöllä on aikaa tutustua postereihin ja keskustella niistä tekijöiden kanssa. Lopuksi postereiden aiheista käydään yhteiskeskustelu.

Posterikävelyn jälkeen posterit viedään avoimelle foorumille, jossa kaikilla Oppimisseikkailuun osallistujilla on mahdollisuus tutustua postereihin ja kirjata huomionsa posterin vieressä olevaan kommenttinurkkaan.

4. Puhujapönttö

Puhujapöntössä voit tuoda lyhyesti esiin mielipiteesi, ajatuksesi tai huomiosi toimivista asioista tai epä-kohdista.  Manifestin pituus on 5 minuuttia. Yleisön vastapuheenvuorolle ja/tai kommenteille on varattu 5 minuuttia. Paras manifesti palkitaan.

Miten lähetän ehdotukseni?

Ehdotus lähetetään oheisella e-lomakkeella viimeistään 15. huhtikuuta 2011.

Ehdotuksessa pyydetään lähettämään seuraavat tiedot:

 • esityksen muoto
 • esityksen otsikko
 • esittäjän/esittäjien nimi ja yhteystiedot
 • lyhyt kuvaus esityksen sisällöstä (enint. 200 sanaa)

Ehdotukset käsittelee ja valitsee Oppimisseikkailun 2011 ohjelmaryhmä. Hyväksyttyjen esitysten kuvaukset tallennetaan Oppimisseikkailu 2011 -sivustolle.

Tärkeät päivämäärät

 • Esitysten ehdottamisaika päättyy 15.4.2011
 • Ilmoitus hyväksymisestä 31.5.2011
 • Oppimisseikkailu 2011: 25.-26.10.2011

Lisätietoja
Minna Frimodig, minna.frimodig@helsinki.fi, rehtorin kanslia/opintoasioiden yksikkö