Esitysten materiaalit

Esitysten ja työpajojen pitäjillä on halutessaan mahdollisuus lähettää materiaalinsa tälle sivustolle. Esitysmateriaali tulee lähettää esim. pdf-tiedostona viimeistään 28.10.2011 osoitteeseen minna.frimodig(at)helsinki.fi.

Tiistai 25.10.11

Laatu arjessa, arki laadussa. Hallinnon ja opettajien yhteistyö (ap / sessio 4)
Tiina Laulajainen, Johanna Vaattovaara, Kirsi Wallinheimo ja Eija Ådjers, Kielikeskus

Kokemuksia opetusohjelman suunnittelun kehittämisyhteistyöstä (ap / sessio 4)
Petri Karttu, kielikeskus

Kieliopintojen työelämäyhteyksistä opiskelijoiden kielitaitokäsitysten valossa (ip / sessio 2)
Johanna Vaattovaara, Kielikeskus

Kielten itseopiskelu – mielekästä itsenäistä oppimista (ip / sessio 2)
Sinikka Karjalainen, Nina Nieminen, Kirsi Taskinen ja Lisa Tirkkonen, Kielikeskus

Aktivoivat opetusmenetelmät motivaation, orientaation ja tiedon rakentumisen näkökulmasta (ip / sessio 1)
Kirsti Korkka-Niemi, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Opiskelijakeskeisiä opetusmenetelmiä massaluennoille (ip / sessio 1)
Kaijus Ervasti, Jenni Ervasti ja Elina Manninen, oikeustieteellinen tiedekunta

Koonti teemaryhmän “Aktivoiva opetus” keskustelusta (ip / sessio 1)

Kokemuksia ja pohdintaa plagiaattien paljastusjärjestelmän pilotista (ip / sessio 3)
Pauliina Kupila, opetusteknologiakeskus
Erika Löfström, käyttäytymistieteellinen tiedekunta

Miten rakennetaan hyvä monitieteinen opintokokonaisuus? (ip / työpaja 5)
Hannele Cantell, opettajankoulutuslaitos
Janna Pietikäinen, ympäristötutkimuksen ja -opetuksen yksikkö HENVI, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

Keskiviikko 26.10.11

Oppimispäiväkirjan käyttö arvioinnissa sekä kirjoituskurssille kehitetyt uudet oppimispäiväkirjan arviointikriteerit (ap / sessio 3)
Hanna-Riitta Kymäläinen, maataloustieteiden laitos

Teorian ja käytännön yhdistäminen (ap / sessio 4)
Heli I. Koskinen, valtiotieteellinen / eläinlääketieteellinen tiedekunta

——————————–

Fläppitaulut

———————————