Tervetuloa erikoistumaan HYKS Ortopedian ja traumatologian klinikkaan.

Koulutuksen tavoitteena on, että erikoistuva koulutusohjelman päätyttyä ja valtakunnallisen kuulustelun suoritettuaan on omaksunut sellaiset ajanmukaiset teoreettiset tiedot ja käytännön taidot, että hän pystyy itsenäiseen työskentelyyn ortopedian ja traumatologian erikoislääkärinä.

Tavoitteiden kuvaus
Erikoistuvan edellytetään koulutusohjelman puitteissa omaksuvan seuraavat tiedot ja taidot:
– tuntea tapaturmapotilaan diagnostiikka ja pystyä johtamaan traumatologista diagnoosiprosessia yhteistyössä muiden erikoisalojen edustajien kanssa
– pystyä laatimaan yksilöllinen tapaturmapotilaan hoitosuunnitelma ja kyetä perustelemaan se potilaalle tai hänen omaisilleen
– pystyä toteuttamaan traumatologiaan liittyvät päivystysluonteiset ja elektiiviset toimenpiteet sekä leikkaukset erillisen lokikirjan asettamien vaatimusten mukaisesti
– osata traumapotilaan postoperatiivinen hoito ja tehohoidon pääpiirteet sekä yleensäkin leikkauksen jälkeiseen jälkiseurantaan ja -hoitoon liittyvät menetelmät
– hallita ortopedisten sairauksien ja tautien diagnosointi
– hallita ortopedisten sairauksien ja tautien leikkaushoito erillisen lokikirjan asettamien vaatimusten mukaisesti
– hallita ortopedian ja traumatologian alan kehittäminen työpaikallaan, sekä kyetä antamaan ortopedian ja traumatologian alan jatko- ja täydennyskoulutusta eri henkilöstöryhmille
– tuntea alaan liittyvä lainsäädäntö
– tuntea sairaalahallintoon ja -talouteen liittyvät toimintaperiaatteet
– osata johtaa ortopedistraumatologista hoitoyksikköä yhdessä muiden henkilöryhmien edustajien kanssa.

Eriytyvän koulutuksen pituus on 3 v.