Lokikirja

Töölössä ja Peijaksessa on käyttössä ortopedikoulutettavien tutor-järjestemä. Tutor on erikoistuvan lääkärin luottohenkilö, johon erikoistuva voi ottaa yhteyttä, kun haluaa keskustella mistä tahansa koulutukseen liittyvästä asiasta.

Ortopedikoulutettavilla on käytössä lokikirjajärjestelmä, jolla seurataan erikoistuvien lääkäreiden koulutuksen etenemistä. Koulutukseen tulon jälkeen erikoistuva täyttää tutorinsa kanssa lokikirjan jonka erikoistuva lääkäri toimittaa sähköpostilla Mia Kalervolle. Myöhemmin aina osastojakson alussa osaston koulutusvastuussa oleva erikoislääkäri käy koulutettavan kanssa läpi lokikirjassa olevat toimenpiteet ja koulutukset.

Oppiminen koodataan “liikennevalomallin” mukaan. Punainen väri tarkoittaa sitä, että koulutus ko. toimenpiteeseen puuttuu, vihreä väri ilmaisee koulutettavan tehneen toimenpiteen itsenäisesti ja keltainen väri kertoo koulutuksen olevan kesken. Seniori kuittaa nimikirjaimillaan listan vihreään ruutuun hyväksymisensä ja merkitsee nimensä ja päivämäärän sivun alareunassa olevaan listaan. Koulutusjakson aikana pääpaino opetuksesta kohdistetaan punaisiin ja keltaisiin toimenpiteisiin. Koulutusjakson lopussa osaston seniori ja koulutettava käyvät läpi koulutusjakson tulokset ja päivittävät listan. Koulutettava huolehtii siitä, että päivitetty lista toimitetaan Mia Kalervolle, samoin kuin palaute koulutusjaksosta-lomake.

LOKIKIRJA HY

Palaute koulutusjaksosta