Yhteystiedot

 

 

 

 

Vastuuhenkilö Teppo Järvinen

Ortopedian ja traumatologian professori, Helsingin yliopisto, HUS
Postiosoite: Töölön sairaala, PL 266, 00029 HUS Käyntiosoite: Topeliuksenkatu 5 B, 4. krs, puh 050-427 1004 telekopio: 09-471 87481 teppo.jarvinen@helsinki.fi

Hänen sihteerinään toimii Mia Kalervo, mia.kalervo@hus.fi tai puh. 050 427 2205.

Erikoistuva käy tapaamassa vastuuhenkilöä ennen eriytyvän vaiheen aloitusta.  Ilmoittautuakseen eriytyvän vaiheen jonoon, tulee erikoistuvan lähettää itsestään CV ja suunnitelma runkokoulutuksen loppuunsaattamisesta ja toiveensa eriytyvän vaiheen aloitusajankohdasta. Nämä hakemukset osoitetaan Mia Kalervolle mia.kalervo@hus.fi