Meetingit

 

Töölön sairaalan ortopedian ja traumatologian klinikan kokouspäivät ovat torstaisin ja perjantaisin klo 08.00 alkaen, jolloin luentosalissa 1 pidetään lukukausien aikana esitelmiä erikoistuvien lääkäreiden, erikoislääkäreiden ja klinikan ulkopuolisten luennoitsijoiden toimesta. Kliiniset opettajat laativat lukukausittain luentorungon, jonka aihepiiri vaihtelee perustutkimuksesta kliinisiin aiheisiin ja talon hoitolinjoihin. Erikoistuva lääkäri saa esitelmästään kirjallisen palautteen, missä arvioidaan esityksen sisältöä ja tyyliä.

Lukukausien aikana järjestetään Artikkeliraateja, joissa käsitellään jotakin ajankohtaista erikoisalaan liittyvää artikkelia tai aihetta. Tämä toteutetaan joko tietyn artikkelin tai kirjallisuuskatsauksen ja näiden tiimoilta käytävän keskustelun muodossa. Alustuksen käsiteltävästä aiheesta valmistelee ja esittää erikoistuva lääkäri. Jokainen erikoistuva lukee artikkelin ja täyttää sen perusteella Journal Club-arviolomakkeen jonka tuo mukanaan meetingiin.

Töölön sairaalassa järjestetään parillisten viikkojen maanantaina klo 14:30-15:30 moniammatillinen interaktiivinen traumameeting. Kyseisessä kokouksessa esitellään yksi potilastapaus (trauma), minkä yhteydessä käydään läpi kyseisen tapauksen pohjalta valittuja lääketieteellisiä aiheita. Päivystysalueen seniorit vastaavat traumameetingin järjestämisestä ja potilastapauksen yleensä esittää kyseisen potilaan hoitoon osallistunut erikoistuva lääkäri.

Torstain meetingit ovat videoluentoja joita voi katsoa HUS:n verkossa HUSMedical Meetings -järjestelmän kautta. Osin myös perjantain meetingit videoidaan.