Opinto-oikeuden hakeminen

Erikoislääkärin (tai -hammaslääkärin) koulutusta suorittamaan voidaan ottaa henkilö, joka on saanut Suomessa oikeuden harjoittaa lääkärin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä (L1355/2014).Nämä oikeudet myöntää Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) terveydenhuollon ammattihenkilölain nojalla(559/94, muutettu lailla 1030/2000Opinto-oikeutta ei voida myöntää rajoitetun luvan perusteella, eli jos lupa on johonkin tiettyyn sairaalaan/terveyskeskukseen sidottu. 

https://www.helsinki.fi/fi/laaketieteellinen-tiedekunta/ammatillinen-jatkokoulutus