Tavoiteorientaatiot, oppiminen ja hyvinvointi

Rentouttavaa sunnuntaita kaikille!

Oli hienoa päästä näkemään muiden ryhmien tutkimussuunnitelmia, kaikki ryhmät olivat löytäneet mielenkiintoiset näkökulmat omiin lööppeihinsä ja nähneet vaivaa suunnitelmiensa eteen. Mukavaa huomata miten monipuolisia, fiksuja ja avoimia keskusteluja ollaan saatu aikaiseksi jo näin kurssin alkuvaiheessa, mitä kaikkea syksy vielä tuokaan tullessaan! Odotamme innolla 🙂

Esitysten jälkeen saimme tietää nimikkotutkijamme olevan Heta Tuominen ja kävimme käsiksi orientoivaan tekstiin, joka oli Tavoiteorientaatiot, oppiminen ja hyvinvointi Mikä meitä liikuttaa -teoksessa.

Tekstissä käsiteltiin oppimistilanteita ja niistä erilaisille oppijoille syntyviä kokemuksia. Erilaiset tavoiteorientaatiot ja niiden vaikutus oppijan hyvinvointiin olivat myös keskeisessä roolissa tekstissä. Orientoivan tekstin teemat olivat hyvin samoja, kuin mitä olimme saamamme lööpin perusteella ajatelleet. Pääpaino oli menestyksen tavoittelussa ja sen mahdollisissa vaikutuksissa sekä motivaatiossa.

Pidimme saamaamme tekstiä erittäin mielenkiintoisena. Oli kiva huomata, että yhteinen pohdintamme aiheesta osui niinkin lähelle Tuomisen oikeaa tutkimusaihetta. Aihe on myös sellainen, joka on helposti ymmärrettävissä konkretian tasolla; jokaisella on kokemuksia oppimistilanteista ja omista motivaatiolähteistä. Tekstiä lukiessa heräsi myös pohtimaan omaa tavoiteorientaatiotaan erilaisissa yhteyksissä, ja sitä kuinka erilainen se saattaa olla tilanteesta riippuen. Ajatuksia ja mielenkiintoa herättävä teksti siis! Odotammekin innolla syvempää perehtymistä aiheeseen ja Tuomisen tapaamista.

Miten oppilaiden hyvinvointia ja jaksamista voisi mielestänne parantaa kouluissa?

 

Motivoitunein terkuin,

Menestyksen hinta

2 Replies to “Tavoiteorientaatiot, oppiminen ja hyvinvointi”

  1. Kiinnostava aihe teillä!
    Liian tiukat opiskeluaikataulut, epäselvät tehtävänannot ja epätietoisuus tavoitteista tappavat varmasti motivaation monilta ja vaikuttavat hyvinvointiin. Uskoisin, että tauot, harrastukset ja ikäkaudelle sopivan haastavat koulutehtävät ja tavoitteet sekä oppilaiden omien vahvuuksien löytäminen ja kannustaminen auttavat jaksamaan.

  2. Kurssilla Johdatus kasvatustieteisiin Hannele Niemi maailman kouluja paljon nähneenä, toi esiin sen mielenkiintoisen seikan, että meillä Suomessa kouluissa on välitunti, mitä suinkaan kaikkialla maailmalla ei ole. Palautuminenhan lienee oppimisen kannalta keskeistä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *