Bloggfrustration och medelklass

Även om jag aldrig tidigare gjort ett blogginlägg (och inte heller följt med särskilt många bloggar) så tänkte jag ändå öppna spelet här med att helt enkelt berätta om min frustration över att det inte alls är klart för mig vad vi förväntas skriva om i bloggen – och på vilket sätt. Jag valde nu att med några ord kommentera begreppet medelklass som den “forskargrupp” jag tillhör hade svårt att överhuvudtaget använda. Om någon vill undervisa mig i bloggskrivande så tar jag gärna emot kommentarer.

Varken jag eller någon annan av gruppmedlemmarna hade själva valt att forska i varför medelklassens barn undviker sina närskolor. Orsaken är enkel. Vi var rörande ense om att vi inte vill placera människor i olika klasser. Ändå var vi samtidigt ense om att det nog existerar olika typer av sociala skillnader eller samhällsklasser, om man vill använda det ordet.

Om vi ändå hade valt att forska i medelklassens beteende, hur skulle vi då ha definierat vem som hör till medelklassen? Och vem skall/får göra bedömningen? Skall det vara en subjektiv bedömning eller skall forskaren, dvs. vi, komma med en strikt definition? Vi blev något överraskade av att märka att den forskare vi kommer att skugga nog använt sig av medelklassbegreppet och ser nu fram emot att fråga ut henne då vi väl får möjlighet att träffa henne.

Jessica/Medelklassen

Author: Deleted User

Special user account.

4,494 thoughts on “Bloggfrustration och medelklass”

  1. Vi lade mycket energi ner på ordet medelklass, eftersom vi i början helt glömde bort att forskningen skulle handla om medelklassens barn. Hela projektet gick om och skapade många olika problem gällande t.ex. just definition. Blir någon kränkt eller sårad av att vi klassar in dem? Verkligen ett intressant val att använda sig av klasser. Övrigt tycker jag Jessica att ditt först blogginlägg var jättebra! Jag hoppas och ser framemot på en intressant diskussion med många kritiska frågor till vår forskare! /Emilia Nieminen KLU

    1. Tack Jessica för ditt ärliga och inledande inlägg! Jag har medvetet valt att inte ge några tydliga instruktioner för hur man ska blogga, för det brukar faktiskt bli bäst så. Jag tycker att ditt inlägg är ett bra bevis på det! Hoppas Sonja kan ge svar på era frågor om varför hon betonar klass. Fråga henne modigt och berätta om era tvivel! Vi kan sen prata mera om klassbegreppet inom forskning nä vi ses 4.10.
      Pia/lärare