Forskartent och tankar

Förra fredagen hade vi våra forskartenter. Det var mycket intressant att få lyssna på de andra tenterna. Eftersom vi under hela kursens tid följt  med de andras forskningar under de träffar vi haft med alla kursdeltagarna, var det jätte givande att höra vad alla grupper tyckte var viktigast att fråga deras forskar nu i slutet. Man hade ju själv i tankarna vissa uppfattningar och frågor om andras forskningar, så att höra andras frågor och forskarnas svar var väldigt givande.

Jag själv upplever att vår egen tent for väldigt bra. Personligen var jag i alla fall lite nervös över att kommer våra frågor vara för upprepande och svaren sådant som redan gåtts igenom, men det var de inte alls. Det väcktes igen nya frågor och synvinklar på forskningen, vilket fick en att förstå att det är ju så det faktiskt är också då man själv forskar och någon opponerar och man presenterar forskningen för andra. Det som var väldigt intressant med vår forskning är i vilket skede den nu är, alltså att de försöker få den publicerad i någon annan tidskrift än vad de först planerat, så det är ju lite spännande att hur det kommer att framskrida.

Sedan har man ju nu börjat tänka lite tillbaka på kursens gång och fundera på hur det kändes i början av kursen och hur det känns nu. I början när jag fick höra att vi skulle tentera en forskare, visste jag egentligen inte riktigt vad jag skulle tänka. Man hade ju ingen aning om hur kursen skulle framskrida, eller ännu mindre visste man om forskningarna eller forskarna. Då vi valde löpsedel förvänta jag mig ännu något helt annat, än vad forskningarna och kursens innehåll verkligen var. Med det menar jag att av löpsedeln ” Är den nya läroplan Finlands nya Nokia?” trodde jag inte att vi skulle skugga en forskning som låter såhär ”Changing a national curriculum from traditional to critical multicultural education – The case of Finland ” och behandlar mångkulturalitet och flerspråkighet.

Allt som allt har det ju varit intressant och roligt att genomföra kursen såhär som vi gjort, istället än på ett mer traditionellt sätt att genomföra kurser. Att arbeta med samma grupp genom hela kursen har varit jättebra!

Daniela/ Microsoft

Author: Deleted User

Special user account.

4,351 thoughts on “Forskartent och tankar”