Musikerna- Hur gick valet av medverkande skolor till?

Före finansiering kunde sökas planerade Mansikka vilka regioner och skolor som skulle delta i forskningen. Efter att rektorerna i skolorna hade gett grönt ljus godkände kommunerna forskningen genom ett specifikt forskningslov. I forskningslovet finns titel, syfte, vem man vill intervjua (specifika namn behövs oftast inte) och skolornas namn. Enligt Mansikkas  erfarenheter brukar det inte vara svårt att få forskningslov. Den här studiens rubrik ändrades inte från forskningslovets titel under studiens gång. Åtta stycken lärare från två österbottniska skolor, tre lärare från en skola i Helsingfors och tre lärare från en skola i östra Nyland deltog i forskningen.

Hur togs det kontakt med lärarna?

Mansikka anser att internet har underlättat att komma överens om träffar med lärarna. I vissa studier har det ändå krävts att forskaren får sätta sig ned i lärarrum i skolor för att hitta personer som vill ställa upp på en intervju. Mansikka upplever att tröskeln för att ställa upp kan sänkas betydligt när man träffas face-to-face. Det kan vara lättare att ställa upp när man ser en riktigt person eftersom det blir mera personligt. Samtidigt om man vill hitta en viss lärare i skolan, kan det underlätta att sköta kommunikationen via till exempel e-post helt och hållet, som Westwall gjorde i det här fallet.