Kursreflektion

Före kursen kändes det som om vi inte kunde någonting. Alla uppgifter kändes nästan omöjliga. Så småningom när uppgifterna delades in i mindre delar kändes målet lite närmare. Att ha en stor grupp var också betryggande eftersom det samlades mycket erfarenhet och information på ett ställe. Tillsammans byggde vi upp våra svar och stödde varandra. Det var skönt att det också fanns färdiga tider för våra grupparbeten, annars hade vi aldrig haft tid att träffas. Det visa sig vara något av ett problem att hitta en tid för att träffa forskaren, men vi lyckades till slut.

Under hela kursen har vi varit i samma grupp och lärt känna varandra. Ifall vi hade tvingats  byta grupp hela tiden skulle arbetet möjligen ha varit svårare. Den bekanta gruppen gav trygghet och motivation. Dessutom att vi hela tiden jobbade med samma forskning gjorde att vi verkligen märkte hur mycket vi lärde oss och det kändes väldigt belönande.

Det var intressant att börja kursen med en rubrik som man inte visste någonting om. Det ledde till att man blev intresserad av vart det hela skulle leda. När vi började hade vi ingen aning om vad som skulle hända, eller vad rubriken handlade om på riktigt. Det  var roligt att först själv göra en egen forskning, speciellt när vi senare fick veta att vår forskning nästan var exakt samma som Minna Törmänens.

Tenten i kursen var helt annorlunda än våra andra tent. Dock var det skönt att det också gjordes i grupp, eftersom vi fick stöd och hjälp av varandra. Vi har inte en enda gång varit ensamma i denna kurs.

Överhuvudtaget har kursen varit väldigt varierande, om än krävande. Vi hade i början ganska mycket små uppgifter och presentationer, men när vi blickar tillbaka märker vi hur vi sakta har byggt ihop alla de små delarna till en helhet. Vi så att säga delade upp forskningen i delar, som vi jobbade med, och nu när vi har gjort alla uppgifter förstår vi forskningen på en mycket djupare nivå. Varje gång vi fick en ny uppgift kändes den omöjligt svår, men när vi fick den färdigt tänkte vi att “det var ju inte så svårt.” Hela kursen genomsyras av aha-upplevelser. Vi känner verkligen att vi har lärt oss massor.

//Staveflet 🙂