Missä vaiheessa on seurantavaihe?

Päivät pitenevät ja Predon tiedonkeruu etenee vauhdilla! Tässä alakouluikäisten seurantavaiheessa kutsumme kaiken kaikkiaan hieman yli 1000 perhettä: ensin postitamme kutsukirjeen perheelle, sitten soitamme äidille. Kutsukirje on nyt lähetetty jo yli 600 perheelle ja puhelimitse on tavoitettu heistä noin 470. Näistä perheistä lähes kolme neljäsosaa on kertonut haluavansa mukaan, ja reilut kaksisataa perhettä on saanut osallistumisensa jo pakettiin!

Kuva Anna Pruzhevskaya

Hieman yli puolet kutsuttavista perheistä asuu Uudellamaalla, ja näitä perheitä kutsummekin mukaan koko seurantavaiheen ajan. Toinen puolikas asuu eri puolilla Suomea, ja tutkimusavustajat ovatkin jo matkustaneet tutkimaan lapsia aina Varsinais-Suomesta, Pirkanmaalta ja Kanta-Hämeestä Pohjois-Savoon ja Pohjois-Karjalaan asti. Seuraavaksi tutkimusavustajien matkat alkavat suuntautua myös Päijät-Hämeeseen ja Keski-Suomeen.

Seurantatutkimuksissa tutkijat aina jännittävät, kuinka moni osallistujista saadaan jälleen mukaan: osallistumisaste vaikuttaa valtavasti siihen, mitä aineistosta voidaan päätellä ja kuinka luotettavia tulokset ovat.

Tässä Predon vaiheessa perheiltä pyydetään monenlaista vaivannäköä, ja on ollut ilo huomata, että valtaosassa perheitä molemmat vanhemmat ja lapsi ovat luvanneet osallistua kaikkiin seurantavaiheen osioihin. Lasten neuropsykologiset tutkimukset kiinnostavat selvästi perheitä, jotka saavat niistä myös palautetta. Myös lasten ja äitien biologisten näytteiden sekä äidin kyselylomakkeen kohdalla osallistumisaste on ollut todella korkea. Predon yksi erityispiirre on se, että molemmat vanhemmat ovat olleet tutkimuksessa vahvasti mukana jo lasten ensimmäisestä elinvuodesta lähtien. Isien osallistuminen ei kuitenkaan tässä seurantavaiheessa ole ollut yhtä aktiivista kuin äitien ja lasten. Esimerkiksi, jotta ymmärtäisimme perinnöllisten tekijöiden vaikutusta lasten hyvinvointiin, sekä isien että äitien biologiset näytteet ovat hyvin tärkeitä – toivommekin kovasti tällä hetkellä, että isät saataisiin vielä useammin innostumaan mukaan!

Kuva: Woodley Wonderworks

Tässä seurantavaiheessa kutsumme ensimmäistä kertaa myös Predo-lasten opettajia mukaan tutkimukseen. Opettajan kyselyn lähettämiseen kysytään aina ensin lapsen vanhemman lupa, ja lähes kaikkien lasten kohdalta tämä lupa onkin saatu. Lähettämistämme opettajien kyselyistä on toistaiseksi kuitenkin palautunut vain noin kolmasosa. On ymmärrettävää, että opettajien päivät ovat hyvin kiireisiä, ja “ylimääräistä” arviointia ja paperityötä tahtoo kertyä enemmän ja enemmän. Meille kuitenkin opettajalta saatava tieto on todella arvokasta: usein juuri oma opettaja osaa aivan erityisellä tavalla arvioida, miten lapsi tulee toimeen ikätoveriensa kanssa ja miten päättely-, tarkkaavuus- ja muistitaitojen kehitys sujuu. Nämä ovat hyvin keskeisiä asioita, kun halutaan selvittää miten raskausajan tapahtumat vaikuttavat lapsen myöhempään hyvinvointiin – ovathan ne lapsen kehityksen kannalta aivan keskeisiä kehityksen osa-alueita.

Olemme kovasti siis miettineetkin, miten isiä ja opettajia voitaisiin vielä enemmän innostaa mukaan tutkimukseen – tuleeko Sinulle jokin idea mieleen?

Kiitämme jälleen lämpimästi tutkimukseen osallistujia! Hyvää kevättä kaikille!

/ Tuomas Kvist ja Sara Sammallahti