Miksi jotkut eivät käytä turvavöitä… vieläkään?

(Teksti ilmestyi eilen (12.10.2022) Rahtari-lehdessä. Koska lehteä ei julkaista verkossa, julkaisen tekstin myös täällä)

Jokin aika sitten toimittaja kysyi kollegaltani, miksi jotkut eivät käytä turvavyötä. Miksiköhän tosiaan? Miksi jotkut eivät vieläkään vuonna 2022 käytä turvavyötä?

Liikenneturvan vuosittainen seurantatutkimus osoittaa, että vuonna 2020 turvavyötä käytti 96 % henkilöautojen etuistuimilla matkustavista sekä taajamien ulkopuolella että taajamissa. Pakettiautojen etuistuimilla vastaavat luvut olivat 78 % taajamissa ja 83 % taajamien ulkopuolella. Taajamissa henkilöautojen takaistuimilla 89 % käytti turvavyötä.

Onnettomuustietoinstituutin mukaan turvavyön käyttö on kuolemaan johtaneissa kolareissa harvinaisempaa kuin yleisesti liikenteessä. Tämä onkin odotettavissa, jos turvavyöt ehkäisevät loukkaantumisia ja siten kuolemaan johtaneita onnettomuuksia. Vuonna 2020 kuolemaan johtaneissa henkilö- ja pakettiautojen onnettomuuksissa mukana olleista turvavyötä käytti 66 % (155/235). Näissä onnettomuuksissa kuolleista henkilöistä turvavyötä käytti 51 % (64/125) ja vammautuneista 70 % (44/63). Näissä kolareissa kuolleista turvavyön käyttö olisi saattanut pelastaa 43 % (26/61) niistä, jotka eivät käyttäneet turvavyötä.

Vuoden 2000 jälkeen julkaistun 24 tutkimuksen perusteella turvavyöt vähentävät kuolemia sekä vammoja jopa 60 % etupenkillä matkustavien keskuudessa ja 44 % takapenkillä matkustavien keskuudessa. Lisäksi kuuden tutkimuksen perusteella havaittiin, että jos takapenkillä oleva matkustaja käyttää turvavyötä, hän puolittaa myös etupenkillä istuvan matkustajan kuolemanriskin.

Kuva: Kuva tehty Liikenneturvan aineiston pohjalta.

Turvavyön käyttö on selvästi hyödyllistä, mutta kuitenkaan kaikki eivät sitä käytä. Miksi näin on?

Tutkimusten mukaan korkea ikä, naissukupuoli, korkea koulutustaso ja hyvä sosioekonominen asema liittyvät todennäköisempään turvavyön käyttöön. Kollegani Özlem Şimşekoğlu teki Suomessa väitöskirjansa turvavöiden käytöstä. Hän totesi nuorten miesmatkustajien turvavöiden käyttämättömyyden liittyvän alhaiseen motivaatioon noudattaa liikennesääntöjä, korkeampaan riskinottoon ja tiettyihin personaalisuuden piirteisiin kuten elämyshakuisuuteen ja vastuuttomuuteen.

Turvavyön käyttämättömyys riskialttiina toimintana liittyy muuhunkin riskialttiiseen käyttäytymiseen. Esimerkiksi ihmiset, jotka eivät polta tupakkaa käyttävät useammin turvavyötä kuin tupakkaa polttavat ihmiset. Toisaalta naimisissa olevat kuljettajat käyttävät useammin turvavyötä kuin naimattomat kuljettajat etenkin, jos heillä on lapsia. Lapsen turvallisuuteen liittyvät huolet voivatkin lisätä kokemusta turvallisuuskäyttäytymisen tärkeydestä näin johtaen myös omaan turvavyön käyttöön. Jotkut vanhemmat saattavat aloittaa turvavyön käytön pelätessään lasten oppivan huonon tavan heiltä. Kyllä, lapset oppivat vanhemmiltaan. Tutkimukset osoittavat, että vanhempien ajotapa vaikuttaa myös heidän lapsiensa ajotapaan. Joten ole hyvä roolimalli heille!

Negatiiviset asenteet ja aatteet turvavyön käytön tehokkuudesta vähentävät turvavyön käyttöä. Jotkut eivät käytä turvavöitä, koska sanovat niiden olevan epämukavia aiheuttaen paineen tunnetta ja rajoittaen liikehdintää. Vaikka ihmiset uskoisivat turvavyön tehokkuuteen, he eivät kuitenkaan aina käytä niitä. Esimerkiksi Kuwaitissa opiskelijoille tehdyssä kyselyssä 99 prosenttia vastaajista uskoi, että turvavyöt vähentävät vammoja, mutta kuitenkin vain 18 prosenttia miehistä ja 64 prosenttia naisista kertoi aina käyttävänsä turvavöitä. Pelkkä tieto ei siis ole aina riittävä motivoija.

Autoon jumiin jäämisen pelko kolarin jälkeen on toinen usein mainittu syy. Hukkuvasta tai tuleen syttyneestä autosta pakenemisen vaikeutta on kauhea ajatella. On kuitenkin olemassa monia välineitä turvavyön katkaisemiseen hätätapauksessa. Turvavyöleikkuri autossa on halpa ja tehokas väline. Kerran sain sellaisen vakuutusyhtiöltämme. Myös Rahtarit ry jakaa leikkureita jäsenistölleen eri tapahtumissa.
Kun jotkut pelkäävät autoon jumiin jäämistä onnettomuudessa, toiset ajattelevat onnettomuuksien tapahtuvan vain muille (niin sanottu haavoittumattomuuden illuusio). Tämän takia heidän ei tarvitse käyttää turvavyötä. Jotkut myös saattavat uskoa liikaa omiin ajotaitoihinsa, jolloin he eivät usko joutuvansa onnettomuuksiin. Toiset uskovat ajoneuvonsa koon suojelevan heitä kolarin tapahtuessa (muistakaa, että pakettiautoa ajavat käyttävät harvemmin turvavyötä).

Tiivistettynä: ei ole yhtä ainoaa syytä miksi ihmiset eivät käytä turvavöitä. Syyt voivat liittyä yleiseen riskinottoon, vääriin näkemyksiin turvavöiden tehokkuudesta, autoon jumiin jäämisen pelkoon, aliarvioon kolarien riskeistä tai omien ajotaitojen yliarviointiin. Myös tilannetekijät vaikuttavat turvavyön käyttöön (esimerkiksi: “En tarvitse sitä niin lyhyen matkan aikana”). Emme saa unohtaa huonoja roolimalleja (vanhemmat, jotka eivät käyttäneet turvavöitään). Kun kerran oppii tavan ja siitä tulee tavallista, sitä on vaikeaa muuttaa.

Käytätkö sinä aina turvavyötä?

Teksti: Igor Radun, liikennepsykologian dosentti, Helsingin yliopisto