Julkaisuja

Tällä sivulla on aikajärjestyksessä linkkejä tärkeimpiin suomenkielisiin artikkeleihini vuodesta 2000 alkaen. Useista löytyy linkin takaa kokoteksti. Vanhempia artikkeleitani on julkaistu kokoelmassa “Sosiaalietiikka ja uskonnon eetos” (Helsinki: STKS 1999).Temaattista jaottelua en ole käyttänyt. Suomenkieliset tekstini ovat pääosin katsauksia ajankohtaisiin kysymyksiin. Oppikirjoihin sisältyvät luvut olen yleensä jättänyt pois.

Saarinen, RJ 2017, Rakkauden tunnustuksia keskiajalta Hegeliin. in R Palmen & H Haara (eds), Uskonto ja kamppailu tunnustamisesta. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja, no. 285, Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, Helsinki, pp. 262-276.

Saarinen, RJ 2016, Lahjan muunnelmat uskonnossa ja taloudessa. in S Kivistö, S Pihlström & M Tolonen (eds), Talous ja moraali. Gaudeamus, pp. 186-203.

Saarinen, R 2015, ‘Järki ja uskonnollinen hyvaksyminenAjatus, vol 72, pp. 225-242.

Saarinen, RJ 2016, Kirkko-oppi. in Kirkon tulevaisuuskomitea: mietinnön liiteosa. Suomen ev.-lut. kirkon julkaisuja, Kirkko ja toiminta, vol. 48, Kirkkohallitus, pp. 11-28.

Saarinen, RJ 2015, ‘Tuomo Mannermaa ja Suomen Akatemian Luther-projektit 1984-1997Teologinen Aikakauskirja, vol 120, no. 1, pp. 55-68.

Saarinen, RJ 2015, ‘Vihapuhe ja mustamaalaus teologian kysymyksenäTeologinen Aikakauskirja, vol 120, no. 5-6, pp. 387-402.

Saarinen, RJ 2015, Identiteettipolitiikka, toisen tunnustaminen ja teologia. in E Hellqvist , M Hietamäki & P Pihkala (eds), Uskonto ja identiteettipolitiikka: Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran symposiumissa marraskuussa 2014 pidetyt esitelmät. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja, no. 281, Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, Helsinki, pp. 9-33.

Saarinen, R 2014, Ihmisen etsintä ja kirkon vastaukset. in J Salminen (ed.), Kristillisyys elämäntapana. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja, no. 280, Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, Helsinki, pp. 52-73.

Saarinen, R 2013, Ydinkohdat ja Morian portti: Raamatun teologisen tulkinnan jäljillä. in Opin poluilla: juhlakirja Miikka Ruokasen täyttäessä 60 vuotta. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja, no. 275, Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, Helsinki, pp. 133-147.

Saarinen, R 2012, ‘Luther-tutkimuksen kahdestoista maailmankongressi HelsingissäTeologinen Aikakauskirja, no. 5, pp. 491-495.

Saarinen, R 2012, ‘Viimeinen ehtoollinen, leipä ja viini – kristillisen perinteen ja ruoan yhteydetDuodecim, vol 128, no. 23, pp. 2473-2477.

Saarinen, R 2011, ‘Minä olin outo – muukalaisuus ja vieraanvaraisuus kristinuskossa‘. in J Salminen (ed.), Vieraanvaraisuus ja muukalaisuus. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja, vol. 269, Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, pp. 38-54.

Saarinen, R 2011, ‘Syzygia – työtoveruuden teologiaaTeologinen Aikakauskirja, vol 116, no. 2, pp. 164-173.

Saarinen, R 2011, ‘Euroopan kirkkojen uudet sosiaaliopit‘. in A Laine & A Laitinen (eds), Yliopisto, kirkko ja yhteiskunta. Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia, vol. 218, Suomen kirkkohistoriallinen seura, pp. 215-227.

Saarinen, R 2010, ‘Avioliiton esteiden poisto on luterilaisuuden pitkä linjaKanava, no. 8/2010, pp. 4-8.

Saarinen, R 2009, ‘Kaste ja kirkon jäsenyys‘. in TTK (ed.), Oppi ja maailmankuva: professori Eeva Martikaisen 60-vuotisjuhlakirja. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja, Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, Helsinki, pp. 181-196.

Saarinen, R 2009, ‘Satavuotias Suomalainen tiedeakatemia ja sen teologitTeologinen Aikakauskirja, vol 114, no. 2, pp. 175-179

Saarinen, R 2009, ‘Suvaitsevaisuus, outous ja queer-teologiaTeologinen Aikakauskirja, vol 114, no. 4, pp. 361-368.

Saarinen, R 2008, ‘Ihmisten kohtaamisen teologiaaTeologinen Aikakauskirja, vol 113, no. 1, pp. 21-34.

Saarinen, R 2008, ‘Philipp Melanchthon: johdatus tutkimukseen‘. in Reformaatio: henkilökuvia ja tutkimussuuntia. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja, vol. 257, Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, Helsinki, pp. 120-135.

Saarinen, R 2007, ‘Kärsimys ja pahan ongelma hyvinvointivaltiossa‘. in Rakkaus. Sielunhoidon aikakauskirja, Kirkon koulutuskeskus, Kirkon sairaalasielunhoito, Kirkon perheasiat, Helsinki, pp. 57-73.

Saarinen, R 2007, ‘Luterilainen seksuaalietiikka, Luther ja Shakespeare‘. in Kirkko ja usko tämän päivän Suomessa. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja, vol. 253, Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, Helsinki, pp. 72-91.

Saarinen, R 2006, ‘Eros, leikki ja normi: rakkauden fundamentaaliteologiaaTeologinen Aikakauskirja, vol 111, no. 2, pp. 167-177.

Saarinen, R 2006, ‘Kirkkojen maailmanneuvoston ykseyslausumat‘. in Signum unitatis – ykseyden merkki: piispa Juha Pihkalan juhlakirja. Tampereen hiippakunnan vuosikirja, vol. 2007, Kirjapaja, Helsinki, pp. 286-301.

Saarinen, R 2005, ‘Kirkot uskonnollisen elämän kokonaisuudessa‘. in Kirkkotiedon kirja. Kirjapaja, Helsinki, pp. 327-339.

Saarinen, R 2005, ‘Otsa hiessä: luterilaisuuden vaikutus suomalaiseen ajatteluunNiin & näin : filosofinen aikakauslehti., vol 12, no. 3, pp. 79-84.

Saarinen, R 2005, ‘Uskonto ja väkivalta: Debray ja GirardTiede & edistys, no. 3, pp. 243-252.

Saarinen, R 2004, ‘Helvetti ja systemaattinen teologiaTeologinen Aikakauskirja, vol 109, pp. 419-433.

Saarinen, R 2004, ‘Pahan ylijäämä hyvinvointivaltiossa: uusi pohjoismainen rikoskirjallisuusRuumiin kulttuuri, no. 1, pp. 30-35.

Saarinen, R 2003, ‘Raamattu ja moraali‘. in L Larjo (ed.), Raamattu ja länsimainen kulttuuri. Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, Helsinki, pp. 71-81.

Saarinen, R 2003, ‘Sielunhoidon teologianhistoriaaTeologinen Aikakauskirja, no. 5, pp. 401-421.

Saarinen, R 2002, ‘ Ekumenian sosiologia, ehdotuksia ekologian näkökulmasta‘. in E Helander (ed.), Muutoksen tulkkina. Kirjapaja, Helsinki, pp. 49-60.

Saarinen, R 2002, ‘Alku opista uskoihin‘. in P Hiltunen (ed.), Teologia uskontojen maailmassa. Kirkon tutkimuskeskus, Tampere, pp. 9-22.

Saarinen, R 2001, ‘René Girardin uskontoteologiaTeologinen Aikakauskirja, no. 4, pp. 302-314.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *