Mannermaan koulu

Kari Kopperi & Risto Saarinen, Läsnäoleva Kristus. Tuomo Mannermaan koulu teologian ja kirkon asialla. Helsinki, STKS 2022. 482 s. Kahdeksan sivua värikuvia. Hinta 26 eur, seuran (STKS) jäsenille 22 eur.

Kirjamme on julkaistu toukokuussa 2022 ja sitä myy Tiedekirja, www.tsv.fi/tiedekirja  (Snellmaninkatu 13, 00170 Helsinki, p. 09-635 177). Pidämme myös kaksi julkistamistilaisuutta, tervetuloa niihin:

1) Teologian ja uskonnontutkimuksen päivillä, (Helsingin yliopistolla, Kielikeskus, sali 115, Fabianinkatu 26. Avoin tilaisuus ei edellytä päiville rekisteröitymistä, kirjamyynti Porthanian aulassa) 19.5. klo 9.00 – 10.30 (paneelissa Kopperi, Saarinen, Auli Vähäkangas ja Miikka Ruokanen). Striimi:  https://video.helsinki.fi/unitube/live-stream.html?room=l8
Facebook-linkki tässä

2) Oulun kirkkopäivillä 21.5. klo 10.00 (Oulun teatteri). Luterilainen identiteetti -tilaisuudessa Kopperi, Saarinen ja Päivi Jussila  https://www.kirkkopaivat.fi/ohjelma/oulu-2022/

Seuraavassa lukuhoukutuksia kirjasta. a) Takakansiteksti, b) Sisällysluettelo, c) Johdantoluku (pdf), d) värikuvaliite (pdf) ja e) henkilöhakemisto (pdf)

Tuomo Mannermaa (1937-2015) pyrki teologisen ajattelutyönsä kautta vaikuttamaan niin kansainväliseen tutkimukseen, ekumeeniseen dialogiin kuin suomalaisiin kirkollisiin uudistuksiin. Tässä tutkimuksessa kuvataan Mannermaan kokonaisvaltaisen elämäntyön osa-alueet alkuperäislähteiden avulla.

Lukuisat Mannermaan oppilaat etenivät vaikuttajahahmoiksi kirkossa ja yliopistossa. He muodostivat 1980-luvulta 2010-luvulle saakka varsin yhtenäisen koulukunnan, jonka piirissä opettajan perintöä tulkittiin uusia tilanteita silmällä pitäen. Kirjassa dokumentoidaan tämä ryhmänmuodostus ja sen monimuotoinen vaikutus ekumeeniseen dialogiin ja globaaliin luterilaiseen teologiaan.

Kirja esittää myös kokonaishahmotuksen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon uusimman historian johtavista aatteista. Kansankirkon ja herätysliikkeiden välinen kilpailu korvautuu 1980-luvulta alkaen uudenlaisella ”aktiivisen uskon” ja ”asetetun uskon” jännitteellä. Tässä jyrkentyvässä vastakkainasettelussa Tuomo Mannermaan koulu asemoi itsensä kirkon keskilinjan määrittelijäksi ja kirkollisen teologian linjanvetäjäksi.

LÄSNÄOLEVA KRISTUS
Tuomo Mannermaan koulu teologian ja kirkon asialla
Kari Kopperi ja Risto Saarinen

Johdanto

1.Luterilaisuus avartuvassa maailmassa (1960–1978)
Kirkon ulkomaanasiat ja teologinen linja
Luther-tutkimus ja globaali luterilaisuus
Tuomo Mannermaan tie tutkijaksi

2.Luther-projekti lähtee liikkeelle (1979–1990)
Reaaliusko: in ipsa fide Christus adest
Naispappeuskeskustelu
Ristin ja rakkauden teologia
Suomen Akatemian tutkimushanke syntyy
Mannermaa raamattukeskustelijana
Kansainväliset yhteydet runsastuvat
Ensimmäisten tutkimusten vastaanotto

3.Kirkon uudistusten teologia (1991–2000)
Toimivasta kirkosta rakkauden yhteisöön
Mannermaa paneutuu diakoniaan ja sielunhoitoon
Diakonia ja vapautuksen teologia
Kirkon etiikka uudistuu
Laajempi yhteiskuntaetiikka
Katekismus ja rippikoulusuunnitelma
Jumalanpalveluksen teologia
Kirkolliset toimitukset

4.Tutkimuksen ja ekumenian taistelurintamat (1991–2000)
Kirjahankkeet valmistuvat
Eeva Martikainen ja Teologinen Kirjallisuusseura
Mannermaan kriisi ja uusi alku
Ekumenia palaa asialistalle
Yhteinen julistus vanhurskauttamisopista syntyy
Julistuksen hyväksyminen Suomen kirkossa
Julistus kuohuttaa teologista maailmaa
Luther-projekti saa tukea Yhdysvalloissa
Mannermaan viimeiset professorivuodet
Tutkimusten vastaanotto ja myöhäinen yhteenveto

5.Kirkolliset ja akateemiset vaikutukset (2001–2011)
Tutkimuksia ja kongresseja
Luterilainen maailmanliitto ja sen dialogit
Suomalais-venäläiset neuvottelut
Kirkon strategiat ja eettiset linjaukset
Diakoniakeskustelu jatkuu
Kirkko-oppi ja pappisviran teologia
Spiritualiteetin teologia
Sammeli Juntunen kirkon herättelijänä
Uusia avauksia tutkimuksessa ja ekumeniassa
Keskustelu jumalallistamisopista laajenee
Tutkimuksien muu vastaanotto

6.Valtavirtaa ja kirkollisia haasteita (2012–2017)
Luther-kongressi Helsingissä
Luther ja Kiina
Uusia väitöskirjoja
Veli-Matti Kärkkäisen dogmatiikka
Dialogi katolisen kirkon kanssa
Keskustelu rekisteröidystä parisuhteesta
Kohti tasa-arvoista avioliittoa
Kirkon keskilinja hämärtyy
Reformaation juhlavuosi ja teologia

7.Tilinpäätös
Ydinsisältö
Teologia kamppailulajina
Tutkimuksen, ekumenian ja kirkon vaikutuspiirit
Kirkkohistoria ja uskonnon ymmärtäminen

Lyhenteet
Haastattelut
Lähteet ja kirjallisuus
Henkilöhakemisto

Johdanto kokotekstinä: sivut11-19mannermaa

Kuvaliite: stks-kuvat-vari

Esiinnytkö kirjassa? Tässä henkilöhakemisto: 474-482mannermaa