Huippuyksikkö

Mikä tekee tekstistä pyhän? Miksi joitakin tekstejä pidetään pyhinä ja toisia ei? Miten pyhää tekstiä tulkitaan oikein? Saako pyhää tekstiä muuttaa? Kuka saa ja miksi? Miten pyhät tekstit ovat vaikuttaneet kulttuurimme juuriin – ja miten ne juuri nyt vaikuttavat yhteiskunnallisiin arvoihin, sosiaalisiin hierarkioi
hin ja maailmanpolitiikkaan?

Pyhät tekstit ja traditiot muutoksessa -huippuyksikkö (engl. Changes in Sacred Texts and Traditions) on tutkimusyhteisö, joka toimii Helsingin yliopiston Teologisessa tiedekunnassa. Yksikössä työskentelee Vanhan testamentin eksegetiikan ja lähialojen, erityisesti arkeologian, assyriologian, Qumran-tutkimuksen ja Uuden testamentin eksegetiikan tutkijoita. Yksikköä johtaa professori Martti Nissinen. Suomen Akatemia on myöntänyt huippuyksikölle rahoituksen vuosiksi 2014–2019.

Kuva: Veikko Somerpuro.

Huippuyksikössä tutkitaan, millä tavalla muinaisessa Lähi-idässä tapahtuneet isot kulttuurimuutokset ovat vaikuttaneet pyhinä pidettyjen tekstien syntyyn ja muutoksiin − ja päinvastoin. Muutoksia tarkastellaan monella tasolla:

− Muutokset vaihtelevat pienen pienistä eroavaisuuksista teksteissä, käsikirjoituksissa ja käännöksissä aina kokonaisia kansakuntia järisyttäneisiin sosiaalisiin, poliittisiin, uskonnollisiin ja demografisiin muutoksiin, huippuyksikön johtaja Martti Nissinen toteaa.

Huippuyksikön tutkijat lähestyvät kysymystä muutoksista eri näkökulmista mutta pyrkivät samalla oppimaan toisiltaan ja lähentämään toisistaan eriytyneitä katsontatapoja. Tavoitteena on rakentaa historiallista kokonaiskuvaa lähteistä, joita on kaivettu niin maasta, arkistoista kuin museoistakin. Monipuolisen tutkimusmetodologisen osaamisen ja lähdeaineiston turvin huippuyksikkö pyrkii saavuttamaan aivan uudenlaisia tuloksia.

Katso professori Martti Nissisen haastattelu:

 

 

Millaisen Raamatun sinä tuunaisit?
 

The Academy of Finland's Centre of Excellence, Faculty of Theology, University of Helsinki