Mikä kaksikielinen tutkinto?

Helsingin yliopistossa on vuodesta 2010 ollut käynnissä kokeilu, jossa opiskelijat voivat suorittaa kaksikielisen kandidaatintutkinnon. Pilotti laajeni syyslukukaudella 2013 kuudella uudella yksiköllä. Valtiotieteellisestä tiedekunnasta mukana ovat sosiaalityön ja sosiaalipsykologian oppiaineet.

Kaikki uudet suomeksi opiskelevat sosiaalityön pääaineopiskelijat ovat lukuvuodesta 2013-2014 alkaen voineet suorittaa kaksikielisen kandidaatintutkinnon.  Ohjelma on avoin kaikille, jotka haluavat parantaa toisen kotimaisen kielen taitojaan. Kielitaito karttuu opintojen edetessä  kielituen, kielikurssien sekä ruotsinkielisen opiskeluympäristön myötä.

Kokeiluun osallistuvat opiskelijat suorittavat vähintään kolmasosan opinnoistaan (60 op) ruotsin kielellä. Opiskelijoiden kielellisen pätevyyden kehittymistä tuetaan räätälöidyllä kielituella ja opiskelijoilla on käytössään koko opiskelunsa ajan oma nimetty kieltenopettaja Kielikeskuksesta. (kts. lisää kohdasta Opinnot ja Kielituki)

 Miksi kaksikielinen tutkinto?

Koultusohjelman tavoitteena on kouluttaa ammattilaisia, joilla on kielellinen pätevyys toimia kaksikielisissä työympäristöissä. Kielitaito vahvistaa opiskelijoiden kilpailukykyä kotimaisilla ja kansainvälisillä  työmarkkinoilla. Etenkin Pohjoismainen yhteistyö on lisääntynyt viime vuosina erittäin paljon ja tulee lisääntymään entisestään tulevaisuudessa. Ole askeleen muita edellä!

Studera svenskt! Studera nordiskt!

TARTU ROHKEASTI TILAISUUTEEN!

Lisää tietoa löydät myös täältä: https://blogs.helsinki.fi/multilingua/ ja kaksikieliset tutkinnot

 Flaggor
Valokuva: Veikko Somerpuro