Tutkintovaatimukset

Kandidaatinopinnoista suoritetaan vähintään kolmasosa (60 op)  pää-, sivu- ja yleisistä opinnoista ruotsiksi. Näiden kurssien osalta suulliset ja kirjalliset työt sekä tentit suoritetaan ruotsiksi. Esseiden, esitelmien ym. töiden kanssa voit aina olla yhteydessä omaan kieltenopettajaan, joka auttaa Sinua tehtävien kanssa (kts. lisää kohdasta Kielituki).

Kaksikielisen kandidaatintutkinnon suorittajat noudattavat omaa tutkintorakennetta: Kaksikielinen VTK tutkintorakenne sosiaalityo2014-2015

Kts. myös tutkintovaatimukset alla.

Jokaisen uuden opiskelijan kanssa laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS). Suunnitelmaa tarkistetaan ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä.

Kaksikielisen kandidaatintutkinnon opintosuunnitelmaan liittyvissä kysymyksissä, ole yhteydessä:

kristina.westerholm(at)helsinki.fi

Tutkintovaatimukset: sosiaalityö kaksikieliset tutkinnot 2014-2015 tutkintovaatimukset (1)