Usein kysyttyä

Apua! Osaanko tarpeeksi hyvin ruotsia??

Ohjelman tarkoituksena on madaltaa kynnystä toisen kotimaisen kielen opiskeluun tarjoamalla runsaasti henkilökohtaista kielitukea sekä räätlöityjä kielikursseja. Mitään kielitasovaatimusta ei ole vaan kiinnostus ruotsin kielen oppimiseen riittää. Kielitaito karttuu opintojen, kielituen sekä ruotsinkielisen opiskeluympäristön myötä. Tavoitteena ei ole täydellisen kaksikielisyyden saavuttaminen vaan kielellinen pätevyys toimia kaksikielisissä työympäristöissä sekä kotimaassa että ulkomailla.

Kielikeskuksen tutkimushankkeessa (2012-2013) selvitetään, miten äidinkieleltään suomenkielisten yliopisto-opiskelijoiden kielitaito karttuu kaksikielisen kandidaatintutkinnon edetessä. Lue lisää: https://blogs.helsinki.fi/multilingua/

 Saanko kurssista huonon arvosanan, jos en osaa tarpeeksi hyvin ruotsiksi?

Kokemukset oppiaineista, jotka ovat olleet aikaisemmin kaksikielisen tutkinnon pilotissa mukana osoittavat, että kielellinen taso tentti-, essee-, yms. tehtävissä eivät vaikuta opiskelijoiden saamaan arvosanaan vaan ainostaan tehtävän sisältö. Opettajat ottavat huomioon sen, että opiskelija osallistuu kaksikieliseen tutkinnon suorittamiseen, jonka tavoitteena on kielen kehittyminen opintojen myötä. Muista kuitenkin hyödyntää Kielikeskuksen tarjoamaa kielitukea esim. kirjallisten tehtävien osalta! (Kts. lisää kohdasta Kielituki)

Mitä hyötyä minulle on kaksikielisestä tutkinnosta?

Tarkoitus on vahvistaa käytännön ruotsin kielen taitoa ja antaa paremmat valmiudet toimia monikielisissä tehtävissä sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Monikielinen asiantuntijuus tuo huomattavaa lisäarvoa opiskelijoille tarjoamalla kielellisiä ja kulttuurisia lisätaitoja, jotka auttavat menestymään jatkuvasti kansainvälistyvässä maailmassa. Kaksikielisyydestä tulee merkintä todistukseen, ja tämä voi antaa parempia mahdollisuuksia esim. opiskeluun ja tutkimuksen tekoon muissa Pohjoismaissa sekä edesauttaa työnhakua niin kotimaassa kuin ulkomailla.