JOO-sopimus

Joustavalla opinto-oikeudella eli JOO-oikeudella tarkoitetaan yksinkertaisesti mahdollisuutta hakea opinto-oikeutta toiseen yliopistoon; esimerkiksi sivuainekokonaisuuden tai yksittäisten opintojaksojen suorittamista varten.

Joustava opinto-oikeus lisää opiskelijan valinnan mahdollisuuksia:

  • tarjoamalla mahdollisuuden liittää tutkintoon sopivia opintoja muiden yliopistojen tarjonnasta
  • sekä hyödyntämään tutkinnossaan muiden yliopistojen asiantuntijoita ja erikoisaloja.

Joustavaa opinto-oikeutta voivat hakea suomalaisessa yliopistossa perus- tai jatkotutkintoa suorittavat opiskelijat. Opiskelijan tulee olla läsnäolevana kotiyliopistossaan, jotta voi hän hakea joustavaa opinto-oikeutta ja oikeuden saatuaan suorittaa JOO-opintoja (joko osan tai kaikki lukuvuoden aikana suoritettavat opinnot) toisessa yliopistossa.

Kaksikieliseen kandidaatintutkintoon liittyen voit suorittaa ruotsinkielisiä sivuaineopintoja Joo-sopimuksen puitteissa esimerkiksi Svenska Handelshögskolanissa (Hanken) tai Aalto-yliopistossa.

Lisää tietoa löydät Joopas-palvelusta: https://confluence.csc.fi/display/JOO/JOOPAS